Čo sú to reprezentačné systémy a ako vplývajú na celý náš život? (VAKOG)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že určitým spôsobom prijímame informácie?

Nejakým spôsobom ich ukladáme a v konečnom dôsledku, aj ich nejakým spôsobom kódujeme.

To je ako predstava, že náš mozog je počítač, ktorý funguje na základe nejakých kódov.

Tak pre našu myseľ, taký ten jazyk spracovania tých informácií, alebo tie nástroje, tie systémy, ktoré využívame, sú pravé zrak, sluch, chute, vône, pocity, dotyky.

NLP jazykom sa tomu hovorí takzvané reprezentačné systémy, alebo zapamätajte si skratku VAKOG.

Čo to znamená?

VAKOG? Vizuálny, auditívny, kinestetický, olfactorický a gustatorický.

Takže zrak, sluch, kinestetický – pocity, olfaktorický – vône a gustatorický – chute.

Toto sú systémy, pomocou ktorých my spracovávame všetky informácie v našom vnútornom prostredí a tie ovplyvňujú to, ako my potom komunikujeme a ako aj prijímame a počujeme tie informácie, ktoré sa snaží niekto k nám dostať a nám ich povedať.

Ako to vlastne funguje v tom bežnom živote a ako sa to dá fantasticky využiť práve v obchodovaní je, že sa naučíte zistiť, aký ten primárny reprezentačný systém ten jednotlivec, ten váš potencionálny zákazník, má.

Či spracováva viac informácie tým zrakom, alebo sluchom, alebo pocitmi. Oni sa delia na také tie tri základné.

Zrak, sluch a pocity.

Pod pocity patriaaj chute a vône.

Teraz by mohlo niekoho napadnúť:

To sa rozhodnem len na základe zraku, alebo len sluchu?

Nie, my používame úplne všetky tieto systémy, akurát jeden je taký ten preferenčný, ten, ktorému dávame prioritu a ten, ktorý má ten najväčší vplyv na nás.

Takže samozrejme, že používame aj sluch aj dotyky, ale v každom prípade faktom je, že štatistiky hovoria, že 70 percent európanov má ten primárny, ten najsilnejší reprezentačný systém práve ten vizuálny, ten zrakový, ktorý ich riadí.

A ako to vlastne funguje v živote, to si pozrite v ďalšom zostrihu, v ďalšom videu zo seminára majster komunikácie, kde myslím si, že sa pobavíte na konkrétnom príklade.

Prosím vás, kto z vás tu je, že rozpráva pomerne rýchlo, že má pocit, že rozprávate rýchlo.

,,Petra, poď.”

A kto z vás rozpráva veľmi pomaly, pomaličky.

Že máte radi rozprávať pomalším tempom, že radi preciťujete, keď o niečom hovoríte…

,,Poď, Elenka.”

,,Peťa, skús nám opísať, aké je dnes počasie, ako vnímaš dnešné počasie?”

,,Svým stylem?”

,,Áno, svojím štýlom.”

,,Dnes je úplně krásně, je tam krásně modře a úplně bez mráčku a je to tam úplně bombastický, nádherný.”

,,A čo vidíš?”

,,Vidím modro, vidím střechu, vidím okna, vidím krásnou budovu a vidím trávník…”

,,A v súvislosti s tým počasím a s tým, ako je vonku?”

,,Vidím Trenčín z jiného úhlu pohledu než minule. Vidím přes tyto mříže a vypadá to, že tam je hezky, vypadá to skoro jako kdybychom byli v Čechách. Je to tam takový příjemný, pozitivní energie, protože tam je slunce a slunce mám ráda, takže se mi to tam líbí.”

,,Okej, ďakujem, zatlieskame… Elenka, povedz nám, ako ty vnímaš počasie, ktoré je vonku.”

,,Včera som bola prekvapená z toho, ako sa veľmi ochladilo a nebolo to veľmi príjemné, ale predpoveď na dnes bola, že bude rovnako, alebo ešte chladnejšie a som prekvapená, že svieti to slnko a to je mi také príjemné veľmi, také upokojujúce a je to lepšie ako to bolo včera.”

,,Ako to vnímaš?”

,,To slnko mám rada a cítim sa dobre, je to pozitívne pre mňa a stále sa musím vracať k včerajšku, že škoda, že nebolo aj včera také.”

,,Dobre, ďakujem, zatlieskame. V čom bol rozdiel medzi nimi?”

,,Čeština, slovenčina… rozprávala Petra rýchlejšie?”

,,Ani moc nie, ale menila intonáciu hlasu, kdežto Elenka rozprávala na jednej tónine, čiže taká zaspatá a tá rýchlosť bola trošku rýchlejšia, ale tá intonácia – jedna úroveň…”

,,Aké slová používala Petra? Konkrétne mi povedzte.”

,,Emocionálne.”

,,Vidím, modrá obloha, zelená tráva…” Počuli ste niečo v tom duchu tuna od Elenky, že:

,,Modrá obloha, zelená tráva…”, o čom hovorila ona?”

,,O včerejšku.”

Áno, okrem včerajška o čom hovorila?

O pocitoch!

A o čom hovorila Petra?

Ona opisovala, je to tak?

Oni dve, keby sa mali porozprávať, čo v tej komunikácii bolo zhodné?

Povedali jednu vec zhodnú – slnko.

Slnko, to bolo jediné, čo povedali rovnako.

Slnko, svieti slnko a téma bola aká?

Počasie.

A čo som im ja povedal? Aké som dal zadanie jej?

,,Povedz, čo vidíš.”

A čo som povedal jej?

,,Ako to vnímaš, čo je tam?”

A zrazu, jedným slovom, ja som ju podnietil k tomu, aby ona opisovala a tým, že je vizuálne zameraná, viac ako Elenka, začala používať slová, ktoré súvisia so zrakom.

Ktoré ovplyvňujú náš zrak.

A ona?

Pocity.

Také, že včera, keby sa to mohlo vrátiť, keby to počasie bolo také ako včera…

,,Nie, opačne…”

Keby včera bolo tak ako je dnes.

Pocit.

A teda keby som chcel s Petrou komunikovať, tak s ňou budem rozprávať akým spôsobom?

A chcel vytvoriť rýchlo raport.

Okrem toho, že dám rovnakú polohu tela ako má ona, tak akým spôsobom by som s ňou mal komunikovať?

,,Áno, zažil som, že v Čechách sú miesta, kde je krajšie a taktiež sa mi veľmi páči, že je modrá obloha a zvyknem si všimnúť, keď je zelený trávnik a ma úplne fascinuje tá zelená farba, ktorá je teraz v máji, keď to tak všetko…”

Vidíte? Ako sa rýchlo chytila?

A keby som chcel s Elenkou rozprávať, tak poviem:

,,Elenka, to je taký pocit, keď to slnko začne vykúkať.”

Keby som začal toto Petre rozprávať:

,,Petra, to je taký celkom zaujímavý, taký dobrý pocit, keď je tak teplo a ono sa to tak, tie lúče dotýkajú mojich rúk a ja to mám rád, keď výjde slnko a vyvoláva to vo mne taký príjemný pocit, keď je teplo a keď si môžem ľahnúť niekedy tak na lehátko a cítim, ako sa dotýkam tej podložky a prípadne aj toho teplého piesku na pláži. Je to taký dobrý pocit.”

,,Myslíte si, že mi rozumela? Rozumela si mi? … Nechytá sa, vidíte?”

,,Ale ty ses hlavně koukal dolu…”

,,To je jedno, kde som sa kukal, ale rozprával som iným jazykom, aký je jej prirodzený.”

Keby som Elenke začal teraz rozprávať typom, že:

,,To je také, Elenka, také fajn, keď človek ide von a počuje ten štebot vtákov a ja to mám celkom rád, ale tuto na tejto križovatke ti tie autá tak celkom hučia a potom je aj máj, ale to asi k tomu patrí k tej takej jari, že všetky tie hluky tak ožívajú, zvieratá a všetko to tak žije a keď sa na to pozeráš a má to všetky tie farby…”

Tak mi asi moc nerozumieš.

,,No rozumiem ti, ale tie autá mi tam nepasujú.”

Čo je veľmi dôležité?

Tá zhoda jazyková a konkrétne poviem ďalší príklad.

Predstavte si, že dvaja ľudia sa zbožňujú.

Muž so ženou.

Áno?

Muž so ženou. A chlap dôjde domov a donesie manželke kvety.

Áno, môže byť, že:

,,Čo si urobil?”

Prinesie jej kvety a takto donesie kvety:

,,Zlatko, ty tak krásne vyzeráš, tuto máš kvety, pre teba sú určené.” A dotkne sa jej. A teraz ide nejako čas a chlapík jej dal tie kvety a proste, možno, jej ukázal nejaký:

,,Poď, ideme na balkón sa pozrieť, ja ti ukážem, ako hviezdy svietia, aká romantika je to, a je to také super!”

Zoberie ju na balkón, za dva dni chlap dôjde z roboty, celý vytešený a manželka sa do neho pustí a začne:

,,A ty ma vôbec nemiluješ!”

,,Že ťa nemilujem? Veď som ti dva dni dozadu doniesol kvety. Veď som ti ukázal, aké je to krásne, boli sme pod hviezdami, romantika neskutočná.”

,,Ale to sú nejaké tvoje kvety, ale ty ma vôbec nemiluješ!”

,,Že ťa nemilujem? Veď som ti doniesol kvety, veď aj na prechádzku sme išli spolu.”

,,Ale ty si mi vôbec nepovedal, že ma miluješ. Ty sa so mnou nerozprávaš, ty len mi vždycky niečo ukážeš, ty sa ma stále dotýkaš, ale mi nikdy nehovoríš, ty mi vôbec nepovieš, že ma miluješ.”

A načo sme teraz narazili?

Narazili sme teraz na to, že môj taký ten systém, ktorý má riadí, je vizuálny systém.

To znamená vizuálny a pocitový:

Kvetina, vidím, dávam, dotyk, poď na balkón, budeme pozerať hviezdy.

Ona mi čo povedala?

,,No, tam ma berieš, niečo mi stále ukazuješ, ale nikdy mi to nepovieš, nikdy sa so mnou nerozprávaš!”

Pritom obaja sa milujú.

Je to tak?

Lenže oni nenašli tú rečovú zhodu k sebe.

Prečo?

Lebo jeden rozmýšľa viac a jeho komunikácia prebieha cez vizuálne vnemy.

Moja, teda jej komunikácia išla cez tie auditívne, cez tie sluchové a ďalšia môže byť ešte cez tie pocitové.

Takže to, čo sa udialo aj tu, Petra vlastne opísala veci vizuálnym pohľadom, kdežto Elenka cez tie pocity.

Tým, že ešte Petra rozpráva pomerne rýchlo, tým, že má ten vizuálny vnem taký ten najsilnejší, ten spracovávací systém a Elenka práve ten pocitový, tak oni dve, aby si mali rozumieť, bolo by to pre nich veľmi takou veľkou výzvou.

Prečo?

Lebo keby Elenka opisovala, tak Petra by mala tendenciu jej skákať do reči a doplňovať slová, pretože na ňu je ona veľmi pomalá, pretože Petra vidí veci ako jeden film.

Ona, keď niečo opisuje, ona opisuje obrázky a film, ktorý má pred sebou.

,,Jak to víš?”

,,Je to tak?”

,,No jo, jsem si to až teď uvědomila.”

,,A ty to tak nemáš, že?”

,,Ona to tak nemá.”


Takže to, čo sa deje v tej komunikácii, že jednoducho prečo ona rýchlo rozpráva je, že ona vidí ten film a ona chce čo najrýchlejšie porozprávať všetko, čo na tom filme je.

A preto tí ľudia niekedy aj prehltávajú, nestihnú dorozprávať a my nechápeme, ako tak rýchlo môže rozprávať.

Potom tento pocitový, on s*rie na film.

On rozpráva o tom, ako sa cíti a u neho každé jedno slovo musí rezonovať.

,,A hľadám to správne slovo, ktorým by som naznačila, ako sa cítim, ako to ja cítim, nie ako sa cítim, ale ako to JA cítim.”

Že hľadá to slovo:

,,Ako to ja cítim?”

,,Preto je to pomalé.”


Preto je to pomalé, lebo ona každé slovo precíti.

Petra? S*rie na to, čo sa cíti.

Ona proste potrebuje opísať čo najrýchlejšie ten film, ktorý tam je, aby povedala čo najviac toho, aby všetci videli ten film.

Teraz si predstavte, že oni dve sa stretnú a majú sa na niečom dohodnúť a nevedia toto.

Jak sa dohodnú?

,,Já bych to vzdala asi.”

Proste Elenka bude na betón strašne pomalá a zase Petra na Elenku bude strašne rýchla.

Ona síce bude rozprávať múdro, no ale nebude stíhať to preciťovať.

,,Že by mi to pripadalo prázdne.”

,,Vidíte? Že by jej to pripadalo prázdne. Rozprávaš prázdno?”

,,Ne.”

Vidíte? Nerozpráva prázdno, dokonca sa jej to dotklo!

Vážené dámy, páni, takto vznikajú nedorozumenia v komunikácii.

Tým, že sme rozdielne nastavení a my to nevieme, jednoducho, o tej druhej strane a tým pádom mojím, ich cieľom by bolo dohodnúť sa, ale tým, že ona to má ináč vyskladané ako to má ona, tak proste budú narážať a budú to vnímať ako nepochopenie a ona bude hovoriť:

,,Však ti to ukazujem ako to je, veď už som ti to x-krát ukázala.”

,,Takýto človek bude kresliť, maľovať čarbanice, proste celý zošit začmáraný, nikto ho nevie prečítať, ani on, ale bude proste názorne rozprávať, ukazovať, jak to je.

Elenka bude len tak stáť a bude:

,,Ja tomu nerozumiem, čo ty cítiš pritom?”

A jednoducho, keď nenájdu tú rečovú zhodu, tak sa nedohodnú.

Nebude tam tá dôvera, dáva vám to zmysel?

Toto je extrémne dôležité.

Ak stretnem takého človeka, ktorý je ako Petra, tak sa s ňou budem rozprávať o tom, čo vidím, aké obrazy mám, o farbách, o tom, čo je spojené s vizuálnymi podnetmi.

Keď budem niečo opisovať, tak nebudem hovoriť o tom, ako sa cítim, ale budem hovoriť, ako to vidím.

Človek, ktorý vám, ten vizuálny, začne hovoriť:

,,Ja to vidím úplne jasné a takto to má byť. A viete, ako by vám to opísala Elenka?

,,Ja mám z toho taký dobrý pocit, ja to tak cítim.

To je ako už sa toho dotýkam, už ako keby to malo byť.

A ten auditívny vám povie:

,,No, znie to dobre.”

Znie to dobre.

A teraz si zober, že máš komunikovať s takýmito ľuďmi a vieš to.

A nie je dôležité, aký si ty.

Podstatné je, aby si zmapoval, akej kategórie je on.

Samozrejme, dnes nie je priestor na to, aby sme išli do hĺbky, to trvá tak štyri dni tento tréning, keby sme išli do hĺbky vo všetkých tých vzorcoch, ale dneska vám dám podstatné tipy, s ktorými vy môžete pracovať.

Takže zatlieskajte im.

Ďakujem.

Aký je typ človeka pri tom rozhovore, alebo teda vo všeobecnosti?

Sú tam určité charakteristiky samozrejme, jednak tí vizuály rozprávajú veľmi rýchlo, prehĺtajú slová.

Tí auditívny, oni vám, väčšinou ten vizuál sa vám pozerá niekde hore, hladá všetko v tomto zornom poli a takisto títo ľudia, vizuálny, dýchajú len do hornej časti pľúc.

Dýchajú pomerne rýchlo, pretože tým, že rozprávajú rýchlo, taknestíhajú dýchať a rýchlo sa zadýchajú, takže dýchajú len veľmi plytko.

Napríklad toto sú tie vizuálne typy.

Tie auditívne typy majú tendenciu, že k vám nastavujú takto ucho.

Jedno, alebo druhé.

Áno?

Že sa k vám tak ako keby nakláňa.

Vizuálny typ vám nepovie zbytočné slovo.

On veľmi váži slová. Teda pardon, ten auditívny.

Auditívny vám nepovie zbytočné slovo, každé jeho slovo musí mať zmysel a význam.

Takisto vám bude nastavovať ucho, tí ľudia, keď sa ho spýtate, toho auditívneho, keby si mal vybrať medzi kinom, divadlom a nejakým zážitkom, viete, čo vám povie?

Počúvanie hudby, že by išiel rád na koncert.

Vizuálny vám povie, že by išiel rád do kina, alebo si niečo dobré pozrieť.

Toto sú také tie otázky.

Kinestetik?

Kinestetika spoznáte tak, že vám bude stále rozprávať o pocitoch.

Ten bude mať stále rozprávať o pocitoch. Ten bude mať tendenciu stále sa dotýkať.

Bude vám vchádzať do intímnej zóny, bude vás ťapkať po chrbte.

To vám bude robiť kinestetik. Bude taký veľmi priateľský, to sú tí kinestetici.

Rozpráva pomerne hlbokým hlasom, dýcha do celej brušnej dutiny, pretože on miluje, keď to v ňom taký pocit to slovo vyvoláva a tak to v ňom dobre rezonuje.

Väčšinou ho spoznáte tak, že má taký hlboký hlas.

Zase ten vizuálny má taký piskľavý, nie taký hlboký.

Takže sú takéto znaky, ako tých ľudí viete veľmi rýchlo zmapovať, alebo zmodelovať a ktoré vyjadrujú vlastne tú jednotlivú kategóriu.

Potom dopodrobna ideme už v rámci toho ďalšieho tréningu.

Dneska vám dám niektoré tie tipy, ktoré vám budú stačiť na ten základ, na ten tréning, aby ste si vedeli poradiť.

Naozaj nie je šanca ísť úplne do hĺbky vo všetkých tých oblastiach.

,,Ale spousta lidí není jakoby čistokrevně jen jeden druh…”

Super!

Nikto. Nie sme čisto len vizuál, auditív, kinestetik. Dobrá správa je, že máme všetky.

Akurát jeden máme preferenčný.

Taký ten, čo používame najviac.

Jeden. Jeden v kombinácii prípadne s druhým.

Že je taký, že je vizuálny s kinestetickým napríklad.

Že ten auditívny je potlačený.

Alebo je silne kinestetický, ale má tam časť nejakého vizuálneho, ale auditívny je potlačený.

Alebo je auditívny, kinestetický a vizuál je úplne slepý.

Takže nikdy nie je čisto jeden.

Vždy sme kombinácia, akurát je jeden ten, ktorý preferujeme trošku viac.

Dobre?

Ďakujem za otázku.

_Medical Instagram Post Template

Hypnotický jazyk – záruka vášho úspechu v akejkoľvek komunikácii

Keď sa opýtam ľudí, či by chceli zažiť tranz, odpoveď väčšinou znie: „nie“.

Je to niečo, čo ľudia vnímajú skôr negatívne, pretože si s tým spájajú rôzne nadprirodzené javy.

Dovolím si však tvrdiť, že tranz za svoj život už zažila väčšina z vás.

Napríklad pri sledovaní televízie či čítaní knihy.

Keď ste bez mihnutia oka sledovali scénu akčného filmu alebo hltali stránku za stránkou nejakej publikácie.

Okrem toho, že vám dej bol nejakým spôsobom blízky, za tým, že ste so záujmom počúvali, čítali či sledovali stojí premyslená stratégia.

Cielený strih, vyskladanie deja či práve hypnotický jazyk.

Ide o strategické komunikačné vzorce, ktoré používajú tí najlepší rečníci či obchodníci sveta.

A nielen tí. Pokiaľ si ho dokážete osvojiť, dá vám to obrovskú výhodu v akejkoľvek komunikácii.

Cieľom je prirodzeným spôsobom upútať pozornosť druhej strany a doviesť k vzájomnej dohode – tzv. win-win situácia.

Spôsobmi ako prostredníctvom správnej a efektívnej komunikácie dosahovať úspech sa intenzívne venuje neuro-lingvistické programovanie.

Ak by ste chceli spoznať niekoľko ďalších veľmi užitočných a efektívnych techník okamžite aplikovateľných v živote, sledujte špeciálne vysielanie, počas ktorého privítame aj niekoľko hostí, ktorým sa vďaka NLP podarilo zaznamenať úspech a veľké zmeny v živote.

Kliknite na odkaz a rezervujte si čo najskôr miesto na webinári.

Textový prepis:

Zažili alebo videli ste niekedy nejakého hypnotizéra?

Ktorý rozpráva nejaké prirodzené, na jednej strane nelogické slová a v konečnom dôsledku, ako ho počúvate, ale pritom ho ani počúvať nemusíte, sa začne niečo diať vo vašej mysli, čo síce počujete, uvedomujete si, ale na strane druhej, váš pocit z toho je taký zvláštny.

V konečnom dôsledku potom len uvidíte, že človek robí to, čo ten hypnotizér chce, že začne jesť napríklad cibuľu, prípadne si rozbije vajíčko o hlavu.

Ako je to možné?

Niekto povie, že to je zhypnotizovaný ten človek.

Ale ako je možné, že nejakými slovami, nejakými vetami, dokážeme našu myseľ zhypnotizovať do stavu, kedy robí to, čo by sme si predtým ani neuvedomili, že to dokážeme urobiť.

Ja viem, že teraz tieto vety, ktoré som použil, mohli vyznievať určitým spôsobom veľmi komplikovane a kladli ste si otázku, čo chcem tým vlastne povedať a určitým spôsobom práve tak, ako som to komunikoval, som vás dostával do stavu, aby som vytváral vašu pozornosť a na druhej strane vašu myseľ, aby som zahádzal určitými informáciami, kedy vaša myseľ už nebude schopná prijímať to všetko, o čom rozprávam.

Bude prijímať len určitým spôsobom sugescie, ktoré vám budú hovoriť, že toto video sa vám bude páčiť a sa vám páči tak, ako je nahraté, pretože ten jazyk a tá forma, ktorá je používaná, príjemne v určitých chvíľach lahodí vášmu uchu, prípadne vášmu oku a to môže vyznievať a v nejakom prípade to môže vyznievať veľmi lahodne a príjemne.

A keby to aj nevyznievalo lahodne a príjemne, tak v konečnom dôsledku aj tak toto video je pre vás veľkým prínosom, pretože sa často o niečom takom hocikde, čo nám prináša bežne do rúk, nestretávame a vy budete už teraz vedieť, že keby ste si predstavili niečo do budúcnosti, tak vidíte jasnú predstavu o tom, ako vám to dokáže pomôct.

Myslím si, že vaša myseľ je teraz pripravená na to, aby sme sa porozprávali práve o hypnotickom jazyku a o komunikačných vzorcoch, ktoré používajú v predaji a v živote práve tí najúspešnejší obchodníci.

Takže poďme sa pozrieť na prvý presvedčovací vzorec.

Ste zvedavý, akýto je?

Predtým, ako vám ho poviem, poviem ešte jedno.

Týchto jazykových presvedčovacích vzorcov je obrovské množstvo a my máme priestor sa porozprávať len o niektorých z nich.

Samozrejme štúdiom, napredovaním, vám budú prichádzať mnohé ďalšie, ale dnes sa porozprávame len o tom jednom podstatnom, ktorý viem, že ak zahrniete do vašej komunikácie, do vašich predajných rozhovorov, zvýši váš predaj rapidným spôsobom.

A je to presvedčovací vzorec, ktorý hovorí o takzvanom preddefinovaní témy.

Určite sa vám stalo, že váš klient odbočil od témy, prípadne niečo zahovoril, prípadne, keď sa nechcel rozhodnúť, začal o niečom inom rozprávať a tento vzorec slúži práve na odvedenie pozornosti vášho poslucháča, vášho klienta od jeho vlastných myšlienok a slúži na to, aby ste udali úplne nový smer.

V tomto presvedčovacom vzorci nejde o to, pochopiť to, o čom vám budem rozprávať, ale ide o to, vedieť ho používať a preto je tu otázka, otázka na mieste, kedy ho chcete začať používať a trénovať?

A teda o čo ide v tomto vzorci?

Nejde o to,čo vám teraz ja rozprávam, nejdeo A, ale ide o B a o to, čo sa udeje potom.

Kde A je vec, o ktorej sa teraz rozprávame a B je téma, o ktorej chceme rozprávať.

To znamená, že ako som už povedal, nejde teraz o tento presvedčovací vzorec, aby ste ho teraz v tomto momente pochopili, ale ide o to, vedieť ho používať a ide o to, vedieť ho používať preto, aby vám priniesol výsledky, ktoré očakávate.

Predpokladám, že ste zažili niekedy otázku zo strany klienta, alebo námietku zo strany klienta:

,,Váš produkt je drahý!”

Teraz si predstavte, že by ste mu povedali:

,,Pán Malík, nejde o cenu tohto produktu, ale o to, koľko straty vám mesačne do vašej spoločnosti prináša to, že ho nevyužívate. Keby som vám ukázal návratnosť vašej investície do tohto zlepšenia, zaujímalo by vás, ako to urobiť?”

Keby ste vo svojej komunikácii nepoužili nič z toho, čo som vám doteraz ukázal a používali by ste každý jeden deň len tento jeden, jediný vzorec, tak vám garantujem, že vaše výsledky budú rásť, pretože nejde o to, ako často budete trénovať práve tento komunikačný vzorec, ale ide práve o to, aké výsledky dokážete vo vašom živote mať.

A preto je len na vás, kedy začnete trénovať tento komunikačný vzorec.

Alebo môžeme si povedať iný príklad.

Taký obchodník, ktorý predáva práčky a príde k nemu klient, predáva napríklad najdrahšie práčky a klient váha, pretože tá práčka je drahá a obchodník povie:

,,Pán Malik, pán klient, nejde o to, koľko peňazí zaplatíte za novú práčku, ale koľko času a práce a v konečnom dôsledku času to ušetrí vašej pani manželke a tým pádom získate obaja viac času pre vaše deti.”

Dáva vám to zmysel? Počuli ste tam ten vzorec?

Ale čo, keď ste teraz v roli zákazníka?

A čo, keď chcete zľavu? Ako tento vzorec využiť opačne?

Napríklad práve v roli zákazníka.

Teraz si predstavte, že idete kupovať tú najdrahšiu práčku. Vy by ste predajcovi povedali nasledovné:

,,Pán predajca, viete, nejde o to, ako dobrá a najlepšia tá práca je, ale ide o to, akú zľavu mi dáte na to, aby ste mi ju predal. A pokiaľ zlavíte ešte tých 10 percent, tak ju ihneď kúpim.”

Teraz mi povedzte, aký pocit, čo sa udialo v mysli toho predajcu?

Alebo naopak v mysli toho klienta?

Takýto jednoduchý vzorec dokáže zmeniť pozornosť úplne okamžite a veľmi rýchlo.

Tento vzorec slúži práve na pomerne jednoduché, účinné a rýchle zmenenie niekoho myšlienok.

Treba to len používať, treba to trénovať.

Áno ja viem, že to zo začiatku môže byť divné, rezonovať to, ale je to jedno.

Používajte to denne, skúšajte to na kohokoľvek s kýmkoľvek a nemusí to byť len v momente, keď niekomu niečo predávate.

Na druhej strane, ďalšou technikou, ktorú môžete používať a ktoré je veľmi efektívna, je takzvaná postupnosť súhlasných ”Áno”.

To znamená, ak vám človek, klient, zákazník, niekoľkokrát za sebou povie súhlasné ”Áno”, tak pri položení uzatváracej predajnej otázky, je odskúšané, že vám tak isto povie ”Áno”.

Ak do toho dáte ešte aj prikyvovanie hlavou a bude to vyzerať nasledovným spôsobom, tak ten súlad v mysli, v slovách, ktoré sú vyvolané v samotnom zákazníkovi, vám s veľkou pravdepodobnosťou povie ”Áno”.

Hovorí sa o 10 ”Áno”, odskúšané mám 3-4 aj 5 ”Áno”, 10 je až taká už akokeby istotka.

O čom hovorím?

Predstavte si, že sa klienta spýtate:

,,Pán Malik, pán klient, dáva vám to, o čom som hovoril doteraz, zmyslel?”

,,Áno.”

,,Vidíte výhody tohto samotného programu pre váš život?”

,,Áno.”

,,Je tento program, alebo tento produkt pre vás a vašu rodinu prínosom?”

,,Áno.”


Hej? Predstavte si to, ako kráčanie po schodoch.

Ďalšia otázka:

,,Keď ste sem dnes prichádzali, rozmýšľali ste nad tým, o čom sa budeme rozprávať?”

,,Áno.”

,,Tešíte sa na svoju dovolenku?”

,,Áno.”


Tých otázok, ktoré môžete používať, je obrovské množstvo.

Samozrejme, tie prvé, ktoré začnete používať sú tie všeobecné, ako:

,,Tešíte sa na svoju dovolenku?”

Prípadne vychádzate z toho, o čom ste sa rozprávali predtým.

Kladiete tie otázky, aby ťa odpoveď bola pomerne jednoznačne ,,Áno.”

A už potom následne, čo poviete?

No poviete otázku:

,,Pán Malik, páči sa vám tento produkt, alebo tento program?”

,,Áno.”

,,Chceli by ste využívať jeho výhody vo svojej rodine, vo svojej domácnosti na to, aby sa vám uľahčil život?”

,,Áno.”

,,Pripravím vám objednávku?”

,,Áno.”


Dáva vám to zmysel?

Takže toto je práve ďalšia s techník, ktorá si dá veľmi jednoducho zakomponovať do toho jazyka komunikácia a je to technika postupnosti súhlasných ,,Áno.”.

Potom ďalšia z takých techník, z tých vzorcov, je určitým spôsobom vzorec takzvaného narúšania vzorca.

Nebudem ho dopodrobna rozoberať, ale dám vám ho na príklade, ktorý ste už určite zažili.

Videli ste kriminálny seriál Kolombo?

Určite áno.

A určite si pamätáte, že Kolombo, keď sa s niekým dorozprával, tak odchádzal a potom, akože medzi dverami, si spomenul zázračne na nejakú vetu.

A spýtal sa:

,,Á, ešte som sa vás chcel spýtať…”

A čo sa tam vlastne udialo?

Udialo sa to, že tá technika funguje práve v tom, že už klient, alebo zákazník, alebo druhá strana, druhý človek, si akokeby vydýchne, že už je po tej komunikácii, prestane byť ostražitý a vy, keď tam položte správnu otázku, tak zrazu rozbijete ten koncept, ktorý ten človek mal.

Alebo predstavte si, že s niekým komunikujete a on vám povie, že:

,,Ale ja tento produkt nechcem, alebo ja nemám záujem o tento produkt.”

A vy začnete zrazu rozprávať o tomto:

,,Včera, keď som sa vrátil včera z dovolenky…”

Zrazu si ten klient začne klásť otázku:

,,Prečo hovoríte o dovolenke?”

Jednoducho tým pádom odvediete pozornosť úplne niekde inde a vrátite sa späť.

Čiže aj toto je jeden ztakých komunikačných vzorcov, ktorý sa dá pomerne efektívne využiť, aby ste vytrhli človeka z kontextu, z jeho stratégie, ktorú má.

Predstavte si ešte jeden taký typ k tomuto vzorcu.

Je trošku mimo predaja, ale aby ste si to vedeli lepšie predstaviť.

Totižto ľudská myseľ predtým, ako ide čokoľvek urobiť, si určitým spôsobom naplánuje stratégiu.

Nejaký dobrý príklad, ktorý mi napadá, je práve príklad s nejakým zlodejom, zlodej, ktorý kradie kabelky.

Predstavte si, že idete po ulici a ten človek, čo vie?

Vie, že jednoducho bude vám chcieť vytrhnúť tašku z ruky, vy sa budete brániť, on bude utekať, možno príde k nejakej bitke.

Toto všetko má naplánované a predstavte si, že sa tam udeje niečo, čo vôbec nečaká.

A predstavte si, že zrazu, ako vám ťahá tú kabelku, tak vy začnete rozprávať:

,,Včera, keď som bol doma, 4, 18, 29, 35…”

Predstavte si, čo sa odohráva v jeho mysli? No presne vám poviem:

,,To je nejaký blázon.”

A tým pádom sme zmiatli všetky jeho očakávania, predstavy k stratégii, ktorú si on práve pripravil.

Ďalším zo spôsobov, ktorý môžete v predaji veľmi účinne využívať a patrí takisto k týmto vzorcom, je sila metafory.

Metafora je niečo, čo veľmi dobre poznáme.

Je to určitým spôsobom prirovnanie.

Život je ako ružová záhrada. Alebo život je ako pes.

Tento náš produkt je ako pomoc pre ľudí, alebo ako posledná záchrana.

Jednoducho je to niečo, čo jedným popisom dokáže u človeka vytvoriť konkrétnu predstavu.

Teraz si predstavme, ako by sme mohli použiť napríklad metaforu v obchode, v predaji.

Vráťme sa k nášmu predajcovi práčiek.

Predstavte si, že ten vlastník pračiek by vám povedal na základe informácií, ktoré u vás už má, napríklad by vedel, že milujete športové autá a že po nich túžite a by povedal:

,,Viete, vlastniť túto práčku, to je ako mať a jazdiť na nádhernom červenom Ferrari, kde počujete lahodný zvuk, máte úžasný pocit a cítite vôňu vzduchu, ktorý vám vanie cez okna do kabíny.”

Alebo napríklad:

,,Využívať výhody tohto sporiacého programu, je ako mať pri sebe pána Kiyosakiho ako osobného poradcu, ktorý dáva veľký pozor na správne investovanie vašich peňazí.”

Takáto jednoduchá metafora, aký pocit zrazu vo vás vytvára?

Akú jasnosť vám to zrazu dáva na to, aby ste sa okamžite dokázali rozhodúť?

Takže metafory v obchode, v predaji, v komunikácii, majú obrovskú silu, ako jednoducho, rýchlo vysvetliť človeku, aký benefit to pre jeho život prinesie.

Na čo si treba dať pri tom pozor?

Treba si dať pozor na to, aby to prirovnanie súviselo s jeho životom.

To znamená niečo, čo on pozná, čo má odskúšané, čomu dôveruje, prípadne po čom túži.

Tak, ako som povedal príklad o tom Ferrari alebo o niekom, kto mi predtým povedal, že sa mu páčia knížky od Roberta Kiyosakiho.

Takže niečo spojím s niečím, čo ten človek pozná a vytvorím v ňom práve tú predstavu.

Takže používajte aj metafory, pretože garantujem, že zvýšia úspešnosť vašich obchodov.

Chcete vedieť viac?

Ja verím, že áno.

Nenaberajte informácie, v týchto videách ste dostali obrovské množstvo informácií, ktoré začnite trénovať a aplikovať do života a keď ich budete mať natrénované, keď budete mať s nimi výsledky, tak mi to napíšte dole do komentárov a ja pripravím ďalšie video, ktoré obohatí vaše predajné zručnosti a zvýši vaše predaje.

Chcete vedieť, ako to urobiť, aby vám to fungovalo, aby tie jazykové vzorce ste dokázali aplikovať čo najlepšie do vašej praxe?

Ako používať hypnotický jazyk?

Faktom je, že tieto videá neumožňujú dať kompletne celú zbierku všetkých jazykových vzorcov a takisto ani toho hypnotického jazyka.

Avšak môžete to trénovať, môžete skúmať, môžete pozorovať ten samotný jazyk, alebo sa zúčastniť niektorého z mojich tréningov, kde o tých jazykových vzorcoch hovoríme viac a ideme do väčšej hĺbky.

Dám vam však predtým také štyri základné typy, ako to využiť čo najlepšie.

Na začiatku si treba predstaviť vždy ten výsledok.

Ako chcete, aby to jednoducho dopadlo? Ako sa vidíte, ako vidíte toho klienta, ako reaguje, ako používate tieto jednotlivé jazykové vzorce?

Vždy si definujte ten výsledok, ten cieľ, tú konečnú predstavu.

Potom druhým krokom je, aby ste si uvedomili práve to, aké vnútorné predstavy, aké vnútorné pocity chcete u vášho klienta vytvoriť.

Pretože ak si toto ujasníte, tak si aj váš jazyk dokážete prispôsobovať práve tomu, aby ste toto dokázali vnútri daného človeka, klienta vytvárať.

Tretím krokom, ktorý mnoho ľudí absolútne podceňuje, je ovládať celý ten proces, ktorým klienta budete prevádzať.

Toto je to, kde zlyháva obrovské množstvo obchodníkov, ľudí, práve kvôli tomu, že netrénujú.

Majú informácie, prečítali si to niekde v knížke, hovoria si:

,,Veď ja to už viem!”

Ale keď príde prax, tak jednoducho to nepoužije, pretože to nemá natrénované.

No a štvrtým krokom je jednoducho trénovať to dovtedy, až s tým nebudete mať výsledky. Bez tréningu sa nič neudeje.

Vaše obchody vám budú utekať pomedzi prsty, pretože to je tréning.

Skvelá správa je, že dá sa to naučiť, ale potrebujete to jednoznačne trénovať a teda potrebujete vedieť ten proces, ako prebieha a to sa naučíte jedine tréningom a používaním konkrétnych stratégií, ktoré v predaji fungujú.

Chcem sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dávali.

Ak sledujete toto video, znamená to pravdepodobne, že si pozreli celú sériu predchádzajúcich videí a ja vám ďakujem za dôveru, ktorú mi dávate.

Verím, že tieto videá boli pre vás prínosom, že vám v mnohých veciach ujasnili určité súvislosti, avšak aby to nezostalo len na tej úrovni tých informácií, trénujte to.

Samozrejme priestor týchto videí je veľmi malý na to, aby sme prešli kompletne celý hypnotický jazyk, kompletne celé systémy predaja a môžete to zažiť, natrénovať, na niektorých mojich seminárov.

Avšak, ak vám tieto videá aspoň v niečom boli prínosom, niečím vás obohatili, niečo vám ujasnili, napíšte mi o tom správu, prosím, do komentárov pod tieto videá, pretože ma to zaujíma.

Takisto ma zaujíma, čo by bolo pre vás ešte prínosom sa dozvedieť z pohľadu predaja.

A pre mňa to bude inšpirácia, pre mňa to bude uvedomenie si toho, čo vás ešte zaujíma a je možné, že pravdepodobne v budúcnosti by som nahral nejaké videá, ktorým by som vám takýmto spôsobom ešte pomohol zvýšiť vaše predaje.

A ak vám videá nestačili a chcete viac, tak navštívte jeden z mojich tréningov, ktorý má veľmi blízko práve k technikám predaja, či už je to majster pódií, alebo majster komunikácie, prípadne sú tu špecializované tréningy, ktoré robím pre firmy na kľúč zamerané na predaje a na komunikáciu.

Ďakujem ešte raz a teším sa na vaše komentáre pod videom.

opp

Rapídna zmena výsledkov len pomocou ovládnutia základnej fyziologickej potreby.

Koľko dokáže človek prežiť bez jedla?

Týždeň, dva, mesiac?

Koľko dokáže prežiť bez vody? Deň, dva, maximálne tri?

Ale koľko dokáže naše telo vydržať bez príjmu kyslíka? Sotva tri minúty!?

Dýchanie je najzákladnejšia ľudská potreba, ktorú pritom často podceňujeme.

Okrem toho, že zabezpečuje správne fungovanie nášho organizmu a celkovo prežitie, má ešte jeden obrovský potenciál, o ktorom ste pravdepodobne doteraz nevedeli.

Dýchanie vo výraznej miere ovplyvňuje to, či sa nám darí dosahovať úspech alebo nie.

Kultúra dýchania však u nás nemá veľkú tradíciu a pritom má obrovskú silu, ktorá dokáže priniesť do vášho života okamžitú zmenu.

Na správne dýchanie nadväzuje množstvo ďalších faktorov, ktoré majú priamy vplyv na naše správanie a rozhodovanie.

Na tomto poznatku stojí jedna z revolučných techník neuro-lingvistického programovania, a tým ktorí ju poznajú umožňuje mať pod kontrolou svoje emócie a spolu s nimi aj rozhodovanie a správanie.

PS: Ak vás zaujíma ešte viac o tom, ako NLP pomáha efektívne a rýchlo dosahovať ciele, prihláste sa na špeciálne vysielanie, kde vám predstavím niekoľko jednoduchých techník, ktoré môžete okamžite aplikovať vo svojom živote.

Privítam tiež zaujímavých hostí, ktorí sa sa s vami podelia o svoje skúseností s NLP.

Kliknite na odkaz a zarezervujte si miesto na webinári ZDARMA.

Textový prepis:

To, o čom si teraz niečo povieme, je reťaz excelentnosti.

Povedzme si otvorene: Chcete lepšie výsledky.

Ľudia chcú lepšie výsledky, ale nevedia, ako na to. Prečo?

Pretože my tie veci síce robíme prirodzene, ale nejakým spôsobom sme ich prestali používať.

Tá samotná reťaz excelentnosti sa skladá zo štyroch kľúčových oblastí.

Prvá najdôležitejšia, absolútne najdôležitejšia a viem, že ju poznáte všetci, bez nej by sme boli úplne v háji, dokonca by sme o tri minúty bez nej zomreli, používame ju stále, používame ju neefektívne, ovplyvňuje naše zdravie, našu náladu, naše výsledky v živote.

Možno si ten obroský význam ani neuvedomujete, berieme to veľmi prirodzene, že to je samozrejmosť, ale poviem vám, aká to je samozrejmosť.

Keď si na päť minút zakryjete ústa a zapcháte nos, tak pochopíte, že to vôbec nie je samozrejmosť, pretože tá najvýznamnejšia reťaz excelentnosti je práve dýchanie.

Dýchanie ovplyvňuje nasledovnú vec.

Stojíš takto? Máš stiahnuté plúca, dýchaš plytko.

Dýchaš plytko, zle, máš málo kyslíka v tvojom organizme, nefunguje ti mozog, nevyplavujú sa ti dobre toxíny, tvoje telo je plné voľných radikálov, je tam obrovské množstvo ďalších, ďalších procesov, ktoré negatívne vplývajú na náš organizmus.

Len jednoduchá skúška.

Urob trikrát hlboký nádych, trikrát prudký výdych.

Ale nie len že na mňa pozeraj, ale urob to.

Možno sa ti zatočí trošku hlava…

Vítaj v klube, trošku sa ti dostalo kyslíku do mozgu.

My nevieme robiť s dýchaním.

Tradícia dýchania u nás vôbec nemá kultúru.

Východné kultúry, bojové umenie, joga pracuje s dýchaním, ale v našom svete, v našom živote sa o tom hovorí ako:

Mali by sme dýchať.

Ale ako dýchate? Dýchate do vrchnej časti plúc, alebo dýchate do bránice, do brucha?

Je váš nádych taký a výdych dlhší? Nadýchneš sa, máš tam pauzu a potom vydýchneš? Dýchaš rýchlo, dýchaš pomaly?

Ja neviem, ako dýchaš, ale tvoje dýchanie výrazným spôsobom ovplyvňuje celý tvoj život.

Ovplyvňuje tvoju náladu a ovplyvňuje takisto aj fyziológiu tvojho tela, pretože druhou reťazou je práve fyziológia.

Čo to je fyziológia?

Fyziológia je to, ako sa tváriš, ako stojíš, či tvoja brada je hore, či tvoja brada je dole, či tvoje kútiky sú tu, alebo sú tvoje kútiky tu.

Či tvoje oči sú otvorené, alebo sú prižmúrené.

Či tvoje ramená sú dole, alebo sú tu.

Súčasťou fyziológie je samozrejme aj dýchanie a toto ovplyvňuje ďalšiu veličinu, o ktorej sa o chvílu budeme baviť.

Ale čo je podstatnou súčasťou samotnej fyziológie:

Je dokázané, že ak si dve minúty vystretý a tvoja fyziológia, tvoj postoj tela je v takom postoji, ako keď máš dobrú náladu, tak sa začnú uvolňovať do mozgu hormóny šťastia a motivácie, ako je dopamín a serotonín, začínajú prebíjať stresový hormon kortizol, taký ‘negatívny’ hormón a začne sa meniť tvoja nálada.

To znamená, že aj keď máš zlú náladu a máš tam plno kortizolu a cítiš sa zle, vyčerpane, máš na všetkých zlosť, tak sa vystri a dve minúty vydrž.

Áno, aj nasilu.

Nasilu sa usmievaj a pre ďalšiu podporu si pusti dobrú dynamickú hudbu, neodporúčam jemné melódie, takú čo máš rád, ale dynamickú.

Dve minúty a začne sa v tvojom vnútornom svete uvoľňovať iný hormón, iná zložka hormónov a začne to aj na tej chemickej báze ovplyvňovať tvoj stav, tvoju náladu, tvoje pocity.

Automaticky prechádzame do tretej raťaze excelentnosti a to je samotný stav.

Stav je ovplyvňovaný dýchaním, fyziológiou.

A my sa v rámci nového kódu učíme vytvárať takzvaný vysokovýkonnostný stav.

Ale nieje to ten vysokovýkonnostný stav, kedy je napríklad športovec zadýchaný a má fakt tempo.

Nie.

Je to práve mentálny vysokovýkonnostný stav, je to stav taký, že zrazu tvoj mozog, tvoje vnútro je úplne inak nastavené, zrazu máš úplne iné možnosti, dokážeš riešiť situácie, ktoré si doteraz vôbec nevedel riešiť.

A to je silným nástrojom.

Ešte je tam jeden stav a nazývame ho:

Stav ničoho.

Stav absolútneho prázdna. Bez myšlienok. Kedy ste takýto stav zažili?

Áno, je to taký ten stav nirvány, kedy nemyslíš na nič, kedy tvoja myseľ je úplne prázdna.

Kedy ste zažili naposledy tento stav, v tejto dobe informačnej, podnetovej?

Tak toto je to, s čím pracujeme.

S vysokovýkonnostným stavom a so stavom ničoho.

Toto sa tam naučíte, zažijete a uvidíte, akú novú perspektívu to prinesie do vášho života.

Teraz si zoberme:

Keď sa nachádzate v dobrom stave, máte radosť, ste nadšený, aký máte výkon v práci?

Aký máte výkon doma? Ako vám idú veci od ruky, ako sa vám varí, upratuje, pracuje, rozpráva s niekým?

A na druhej strane, keď máte zlý stav, ste unudení, negatívny, ako sa vám pracuje, ako sa vám doma varí, upratuje, komunikuje s partnerom, v práci plnia úlohy?

Asi moc najlepšie nie.

A teda stav ovplyvňuje v konečnom dôsledku výkon.

No a čo chcú v dnešnej dobe všetci od nás?

Čo chcú business partneri, čo chcú naši kolegovia v práci, naši šéfovia, majitelia firiem, čo chcú?

Chcú, aby sme mali výkon.

Povedzme si otvorene, prečo chcú všetci od nás výkon?

Lebo všetci vedia, že keď máš výkon, tak máš výsledok a naša dnešná doba je ľudia o výsledkoch, o tom, aby sme podávali výsledky, želané výsledky a stále lepšie a lepšie výsledky, aby sme boli efektívnejší, to znamená, aby náš výkon bol čo najefektívnejší, tým pádom ten výsledok, ktorý dosiahneme, stál menej peňazí a dosiahli sme ho rýchlejšie.

Ale to sa nedá donekonečna, pokiaľ nevieš pracovať s týmito vecami.

A všetko to začína:

Dýchanie, fyziológia, stav, výkon a ten ti prináša výsledok.

Ak chceš zlepšiť tvoje výkony, ak chceš zlepšiť výsledky v tvojom živote, začni meniť svoje dýchanie, ovplyvňuj svoju fyziológiu, nauč sa pracovať so svojím stavom, to začne ovplyvňovať tvoj výkon a tým pádom budeš mať iné výsledky.

Taký jednoduchý recept, ale väčšina ľudí ho nevie použiť do svojho života.

Je to z mojej skúsenosti.

Áno, myslím si, že aj ste o tom už niekedy počuli, ale ako to použiť, keď dýchame už svojich 20, 30, 40, 50 rokov svojho života?

Naučili sme sa dýchať nie najsprávnejšie, tak to treba začať meniť.

Ale ako, keď je to tak brutálne vyjazdená diaľnica?

Tak vytvorený silný návyk, rituál určitým spôsobom, ktorý je súčasťou nášho života?

Väčšina ľudí nevie správne dýchať a to dýchanie ovplyvňuje v živote väčšinu ich samotného života.

A o tom by vám lekári vedeli určite svoje porozprávať.

iii1

Stratégia, ktorou sa riadi Jim Carrey a môžete aj vy

Základom úspechu je stratégia.

Mať konkrétny plán je cesta, ktorá vás s najväčšou pravdepodobnosťou dovedie do cieľa.

Množstvo našich plánov však často v určitých momentoch zlyhá.

Niečo nevyjde tak, ako si želáme alebo sa nám do cesty postaví prekážka, ktorá zmarí naše plány.

Možno ste aj vy vyskúšali už množstvo stratégií a postupov. Sledujete najrôznejšie videá a návody a aj napriek tomu cítite, že sa veci nevyvíjajú tak, ako by ste chceli.

Upadáte do beznádeje, frustrácie a máte dojem, akoby ste behali v škrečkovom kolese.

Množstvo ľudí pritom robí jednu zásadnú chybu. Akonáhle sa niečo na ich ceste pokazí, rýchlo sa vzdávajú svojho cieľa.

Je možné, že daná stratégia nezafunguje tak, ako by sme chceli, no namiesto cieľa je potrebné zmeniť stratégiu.

Vedcom z oblasti psychológie a priekopníkom neuro-lingvistického programovania (NLP) sa podarilo vytvoriť univerzálnu stratégiu, ktorú možno aplikovať na všetky oblasti nášho života.

Na ceste za svojím úspechom sa ňou riadi aj Jim Carrey a milióny ľudí po celom svete, ktorí objavili extrémne účinné techniky NLP.

PS: Ak vás zaujíma viac o tom, čo sa ukrýva za NLP a chceli by ste spoznať spôsoby, ako možno aplikovaním vybraných techník a princípov dosahovať výnimočné výsledky, prihláste sa na špeciálne vysielanie.

Kliknite na odkaz a zarezervujte si ZDARMA miesto na webinári.

Textový prepis:
Šesť princípov úspechu podľa NLP:

Poznať svoj výsledok.

To je práve to, čo si mnoho ľudí neuvedomuje. Oni si povedia, že:

,,Máš svoj cieľ? Daj si svoj cieľ.’’

Okej, ale čo je tvoj cieľ?

,,No chcel by som si kúpiť auto, alebo chcel by som zarábať 5000 eur mesačne.”

Dobre, to je definícia cieľa, ale poznať svoj výsledok znamená poznať ho aj z pohľadu toho vnútorného sveta.

Ako zistíš, že si dosiahol ten svoj cieľ? Ako sa pri ňom cítiš? Ako sa pri ňom chceš cítiť? Ako sa pri ňom budeš cítiť? Čo to prinesie do tvojho života?

Ako to ovplyvní tvoje okolie, tvojich najbližších?

Toto je absolútne klúčové. Prečo?

Pretože sa o chvíločku dozvieš, čo to môže ovplyvniť a prečo je to jeden z prvých bodov.

Druhý princíp:

Pracovať na základe psychológie a fyziológie dokonalosti.

Ak toto nebudeš používať, tak sa buď vyčerpáš, alebo sa emocionálne, mentálne môžeš zrútiť.

A to sa deje mnohým ľuďom, že dochádza k ich pracovnému, alebo životnému vyhoreniu.

Prepália sa, dostávajú sa do depresií a v podstate zistia, že ich nebaví život. Potom mnoho ľudí po určitej etape svojho života, keď už majú aj kariéru, aj rodinu, deti, kapitál, tak začínajú siahať po alkohole, po nevere, po drogách, alebo sa stávajú ešte väčšími workoholikmi a ich harmónia v živote úplne uletí a dostávajú sa do absolútnej disharmónie v tých dôležitých oblastí svojho života.

Jeden z tých dôvodov je, že nevedia pracovať efektívne so základmi psychológie a fyziológie dokonalosti, ktorá vychádza z tej samotnej reťaze dokonalosti, o ktorej som vám rozprával.

Ďalšia dôležitá vec, tretí princíp, je mať osobnú kongruenciu, súlad.

Ako som vám ukazoval ten kruh komunikácie, kde sú tie slová, tá intonácia a tá neverbálna komunikácia…

Musíte mať osobnú kongruenciu, súlad, pretože ľudia na podvedomej úrovni cítia.

Zachytia to, že tam niečo nieje v poriadku.

Určite ste aj vy zažili situáciu vo vašom živote, keď niekto vám niečo hovoril, tak to znelo super, perfektne, ale niečo vo vnútri vám hovorilo, že:

,,Nie, nechoď do toho, to neni OK.’’

A nakoniec ste do toho nešli a potom ste zistili, že to bolo klamstvo, podvod, že ten biznis skrachoval, alebo niečo také.

Keď chcete vo svojom živote mať úspech, potrebuje byť v súlade to, čo sa odohráva vo vašom vnútri v súlade s tým, čo prezentujete smerom von, čo z vás vyžaruje.

Ak je tam negativita, tak samozrejme kto by chcel pracovať s negatívnym človekom?

Ako toto všetko spracovávať, ako s týmto všetkým narábať, ako vytvoriť tú osobnú kongruenciu, je samozrejme u niekoho dlhoročný proces a u niekoho sa to dá pomerne rýchlo zvládnuť, ak sa tam vyriešia nejaké tie limitujúce presvedčenia, alebo sa poupravujú hodnoty, alebo sa reštartuje identita, tak dá sa toto pomerne rýchlo dosiahnúť a zvládnuť.

Ďalší z princípov je prijať opatrenie.

Pretože sám si to len zvedomiť a očakávať, že sa to samé od seba udeje, tak ľudia, ako žijem v tejto zemi, verte, že mi prešlo rukami obrovské množstvo ľudí, úspešných aj menej úspešných, slávnych aj menej slávnych.

Ak neurobíš k tomu nejaké patričné opatrenia, tak v tvojom živote sa radikálne nič nezmení.

Ďalším princípom je používať zmyslovú identitu.

Používať zmyslovú intenzitu súvisí s tým, že my nie sme len zrakový, alebo sluchový, alebo nejaký pocitový, my máme všetky zmysly a na to, aby sme častokrát vytvorili nový vzorec, nový program, novú cestu, diaľnicu správania, potrebujeme zažiť aj emocionálny zážitok, prípadne potrebujeme vedieť vhodne a dobre pracovať s emóciou, aby to správanie nadobudlo okamžitú účinnosť.

A toto je to, s čím sa potrebujeme naučiť pracovať. Nelipnúť napríklad len na tom, že:

,,Musím to vidieť, aby som tomu uveril!’’

Ale vedieť pracovať práve so svojími zmyslami a využívať ich efektívne, pretože každý jeden z nás má zmysly, niektoré používame viac, niektoré menej, ale nieje náhoda, že ich máme toľko, aby sme ich využívali všetky a efektívne.

No a šiesty princíp je byť flexibilný v správaní a v reakciach.

To znamená, že ak nejaký spôsob a nejaká stratégia, ktorú si si zvolil vo svojom živote, že:

,,Teraz ju idem urobiť! Áno, toto je návod, do ktorého sa pustím!’’

A zistíš, že ti nefunguje, tak prosím ťa, nemeň cieľ.

Buď ochotný a tak flexibilný v správaní, že okamžite zmeníš svoje správanie, zmeníš svoju stratégiu a začneš to prispôsobovať dobe, podmienkam, tomu, čo sa v danom čase deje.

A v dnešnej dobe práve vyhrávajú na ceste k úspechu podnikateľia, ktorí dokážu pružne reagovať na zmenu, pretože v dnešnej dobe je jedna obrovská istota v našom živote a to je zmena.

Tá zmena príde. Zmenia sa zákony, mení sa všetko v našom živote.

Klíma sa mení, počasie sa mení, takže zmena je jediná istota a my sa potrebujeme naučiť byť flexibilný a veľmi rýchlo implementovať tie nové veci do zmien, ktoré nám život prináša.

Čiže nemeniť ani tak ciele, ale meniť naše správanie.

Meniť naše reakcie primárne a dominantne v našom vnútornom svete, to znamená v našej mentalite a následne aj v správaní, v konaní a tým pádom nám to bude prinášať aj nové výsledky.

 

IMG_20181202_164258

Osobná spoveď: Zo šikanovaného chlapca – Úspešný boxer. David a jeho 3 tipy, ako zatočiť s problémami!

Moje detstvo poznačila chudoba

Bol som nekomunikatívne a nesebavedomé dieťa. Bál som sa s ľuďmi vo svojom veku nadväzovať nejaké kontakty a tvoriť vzťahy. Bál som sa, že sa dozvedia, v akých slabých podmienkach žijeme a že ma kvôli tomu odmietnu.

Neveril som si. Vo všetkých iných ľuďoch som videl tú dokonalosť a súhru. Všetci boli obľúbení, radovali sa a mali nejakých priateľov. Ja som ostával vždy sám, len so svojimi myšlienkami, kde som na moje (počudovanie teraz) uvažoval nad tým, ako tento svet spraviť krajším a lepším pre každého z nás. A hlavne pre tých, ako som bol ja: pre ľudí, čo si vôbec neveria!

Nebaví ma žiť. Čo s tým?

Boli sme 3 súrodenci. Naši rodiča nás a aj seba navzájom veľmi milovali a to bolo našou veľkou, ale asi aj jedinou silou rodiny pred všetkými problémami. Zo strachu nadviazať kontakty, sa to so mnou ťahalo až po strednú školu. Medzičasom, keď som si prešiel sklamaniami, neúspechmi a aj šikanou v športovej triede… som spravil s mojim bráchom veľké rozhodnutie, že budem BOJOVAŤ!

Začali sme spolu súťažne boxovať k čomu nás doviedol náš otec, ktorý si vo svojom voľnom čase s kamošom šiel zabúchať na vrece do pivnice. Obaja, však boli len nadšenci a nikdy do ringu nešli. Buchol som si a potom znova. A znova. A… ako som začal s boxom, pre mňa nič iné neexistovalo, až na jednu osobu a to moju teraz už bývalú priateľku, ktorá bola mojou veľkou oporou za čo som jej veľmi vďačný a ona o tom vie. N

Ani v boxe, to však nešlo – ako po masle. Celý 1 rok, kde som sa objavil – na akejkoľvek súťaži… som len prehrával. Chcel som skončiť! Veril som, že som neschopný. Vtedy ma držala nad vodou len jedna myšlienka. “Len JA môžem dopustiť, že sa s boxom rozídeme”. A táto myšlienka je so mnou stále, keď sa už aj dnes, púšťam do hocičoho nového…

Trvalo to dlho, no postupom času sa to len a len zlepšovalo. V boxe a časom aj v kickboxe, som zažil obrovské úspechy a môžem s istotou povedať, že sme spolu s bráchom Tommym patrili medzi TOPku na SR aj v ČR. Ale o tom zas inokedy…

Opät tvrdý pád na dno!

V rodine nastali problémy. Môj otec aj mamina začali mať v živote turbulentné obdobie. Nechcem to rozoberať, ale boli to veľmi závažné, ťažké a bolestné rodinné záležitosti, ktoré ma poznačili.

Aby toho nebolo málo, pridali sa aj zranenia na súťažiach, ktoré sa zanedbali… a časom ukázali svoju silu. Stopli ma. KONIEC. Už som ďalej nemohol súťažiť a pokračovať. V mojom živote sa všetko obrátilo hore nohami. Nasledovali hádky, výtržnosti, bitky, žiadne peniaze, dlhy a problémov nad hlavu.

Rodičia sa rozviedli. Otec to mal vtedy veľmi ťažké a pre jeho podporu, ale aj kvôli vidine svojej lepšej budúcnosti, sme sa s bratom a s ním presťahovali do Írska. Na byt ktorý sme mali, boli veľké dlžoby a tak ostalo len pár drobných a na letenky…

Život od NULY v cudzom svete

V Írsku sme sa rýchlo zamestnali na hovädzej porážke. Box šiel bokom tak, ako aj všetky moje sny. Dni pre mňa boli veľmi dlhé, náročné a vyčerpávajúce. Začal som fyzicky aj psychicky chabnúť. Už 4 mesiace som ani netrénoval… z odporu takého života. Vidina nejakej vysnívanej budúcnosti, bola už len akousi nehmatateľnou ilúziou.

Ešte pred tým, ako som šiel do Írska, som už robil aj trénera… a po nociach čašníka. Spával som tak v priemere 4 hodiny denne, ale veľmi ma napĺňalo byť niekoho sprievodcom, pomocou, zároveň vzorom na osobnom úspechu vtedajších mojich klientov. Bol som, ale otrokom svojho “biznisu”.

Ja nechcem zomierať zaživa!

Chcel som sa vrátiť z Írska a dať svojmu životu znova šancu. Ale… aj keď som stál na stupienkoch víťazov majstrovstiev sveta, niesli sa so mnou moje presvedčenia, bloky, staré programy a príbehy, ktoré som nadobudol už v detstve, ako každý z nás. Neveril som si a ani svojej vízii, že na to mám. Ale tá bolesť vo vnútri mňa, že sa nikde neposúvam… To ma zabíjalo viac.

O Andyho práci som vedel. Prečítal som jeho knihu a bol som aj na jeho tréningu s tým istým názvom MYSLI KONAJ ZBOHATNI. A práve tá energia z toho tréningu… vo mne stále driemala. Celé mi to dávalo zmysel. V Írsku som povedzme, časom, dobre zarábal a tak som s tým chcel poriadne naložiť. Práve tu som cítil možnosť novej životnej etapy.

TERAZ, alebo nikdy!

Blížil sa tréning Objav Svoju Silu a tak som si vytvoril plán, že sa vrátim na Slovensko niekedy v tom čase. Moje očakávania?

Presne to, čo je v názve najsilnejšieho Andyho tréningu, na ktorom som doteraz kedy bol… OBJAV SVOJU SILU!

 V 1. deň som si spomenul, akou cestou som si už dovtedy prešiel a uvedomil som si, že toto nemôže byť cesta malého človeka. 

 V 2. deň som si vypočul 2 ozaj silné príbehy, kde pani prišla vo svojom živote o 2 deti, prácu, choroba v rodine, ochrnutý manžel a aj tak tam stála s úsmevom na tvári a bola šťastná. Ďalšia pani prišla o manžela, mala len svojho syna a často uvažovala nad smrťou. Bola ubolená, utrápená a viem, že plakala. Č o bolo ale šokom… Andy ju vzal na pódium a v priebehu 10min. DESIATICH MINÚT!!! Tá istá žena sa usmievala, tancovala, stála sebavedome, vyrovnane a verila si.

No a v 3 deň… V 3. deň som uveril. Uveril svojej vízii zmeniť svet. Chápem ak si na to Andy nespomína, ale bol 1. človek ktorého som vtedy objal, keď som si uveril a moje rozhodnutie bolo jasné. Mám na to a musím to spraviť pre toto ľudstvo, je to mojim poslaním. To boli moje naj AHÁ momenty. A presne to som si aj povedal. Okrem iného som odpustil všetkým, ktorí mi nejak ublížili. Bol som im naopak vďačný a pocítil som v sebe silný pocit pokoja, harmónii a voľnosti.

A čo sa so mnou stalo a kde som dnes?!

Odvtedy sa dnes stále vzdelávam. Chodím na Andyho tréningy, stále na sebe pracujem a snažím sa vyťažiť z toho maximum. Svoje trénerstvo som postavil na inú úroveň. Som najvyhľadávanejším trénerom vo svojom meste a v okolí. Robím konzultácie s ľuďmi, prednášam na školách a aj vo svojej komunite našich klientov. Som lídrom a vediem ľudí vo svojom tíme budúcich najlepších trénerov. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí si platia za moje poznatky, ktoré som nadobudol. Som pozývaný na večierky úspešných ľudí, besedy o zdravom životnom štýle a títo ľudia majú radosť z mojej prítomnosti a ja taktiež. Popritom vediem mládež na boxerské sútaže, dospelých k ich osobným cieľom ako je postava, kondícia, zdravie… Ale často moji klienti zisťujú, že sa ich životy menia k lepšiemu aj v ich súkromnom živote, s deťmi, alebo v práci, či v podnikaní.

Koniec dobrý, všetko dobré!

Začal som písať knihu, čo je aj jeden z mojich cieľov na tento rok. Snažím sa ľudí inšpirovať, motivovať a ukázať im, že silu musia hľadať v sebe a musia najprv pracovať na sebe. Najlepšie pokiaľ sa nechajú viesť ľuďmi práve ako je Andy, ktorý je expertom ako v ľuďoch objaviť ich silu v potenciáli, ktorý sa v nich tam niekde skrýva.

Moje 3 tipy na riešenie problémov!

Tip 1:

Ak máš cieľ, a je jedno z akej je oblasti, tak je potrebné si uvedomiť, že je len na nás, či ho dotiahneme do konca, alebo sa ho vzdáme. To všetko je len a len v nás. A je jedno, či je to oblasť vzdelávania, meditovania, podnikania, stravovania, alebo nejaký iný návyk. Len my rozhodujeme, či to vzdáme a či sa s našim cieľom „rozídeme“.

Tip 2:

Pre našu budúcnosť je najlepšou voľbou vyhľadávať ľudí, ktorí sú úspešní v tej oblasti, v ktorej aj my chceme rásť a napredovať. Vyhľadávajte ľudí, ktorí poznajú  dané princípy úspechu a vedia, ako ich tvoriť a udržiavať.

Tip 3:

Základom je komunikácia. A je jedno, s kým. Kolegovia v práci, deti, manžel, manželka, rodiča, alebo komunikácia samého so sebou. Vnútorný dialóg môže byť pre nás veľmi dôležitý. Je preto potrebné dávať pozor na svoje myšlienky. Či už som sám so sebou, alebo s inými. Dávajme si pozor na svoje slová a aj na to, ako komunikujeme s inými. U mňa bolo kľúčovým momentom k úspechu, keď som pochopil, aká je KOMUNIKÁCIA vlastne dôležitá. Vtedy sa začali diať v mojom živote skutočné zázraky!

FB_IMG_1547715048429

Zo šedej myšky – biznis žena s nehnuteľnosťami! Ľudmila a jej 3 rady pre obrovský úspech.

Jej život bol ako na hojdačke!

Bola nevýrazná. Klasická šedá myška. V dave sa ľahko stratila. Mala však niečo, čo väčšine ľudí chýba. Odhodlanie. Vytrvalosť. Chuť žiť lepší život. Nechcela živoriť. Túžila dať svojej rodine maximum. Cítila, že chce od života viac. ?

Tak dosť! Chcem viac, nie živoriť!!!

A tak… začala hľadať cesty. Cez deň pracovala… a v noci, keď deti zaspali, študovala. Vnuknutie jej dodala kniha od Roberta T. Kiyosakiho: Bohatý otec, chudobný otec. Aj vďaka nej si spoločne s manželom uvedomili, že sa nechcú zdrať od roboty a existujú možnosti, ako z bludného kruhu von.

Prešlo niekoľko týždňov. Lepšie dni sa striedali s dňami beznádeje. Na ten osudný utorok, však nikdy nezabudne. Konečne prišla na to, ako mať pasívne príjmy. Ako zarábať bez toho, aby musela makať v robote od rána do noci. Musí si to zariadiť tak, aby mala pasívne príjmy. Aby nevymieňala čas za peniaze, ale mala čas na svoju milovanú rodinu. Nemala síce žiaden kapitál, ale ponorila sa do tajov ríše nehnuteľností. Bola rozhodnutá, že to dokáže! S podporou jej skvelého manžela boli totiž super

A čo je s ňou vlastne dnes?!

Dnes má to, po čom 99% ľudí iba sníva! S manželom vlastní 16 bytov, s rodinou majú pravidelné príjmy a užíva si spokojný a harmonický rodinný život.

Chcem to tiež! Ako na to?!

Zažiť bod zlomu, je otázkou správne nastavených priorít. O nich rozhoduje každý z nás a to každý jeden deň. Mať možnosť získania pasívnych príjmov a pocit existenčného pokoja, je snom mnohých ľudí. 
Jednou z ciest k slobode a skutočnej finančnej nezávislosti sú práve nehnuteľnosti.

A aké sú jej 3 rady pre obrovský úspech?

  1. Rob, čo ťa skutočne baví. Vďaka tomu nájdeš svoj zmysel života, ľahšie preplávaš životnými skúškami a získaš hlavný pohon pre úspech: životnú radosť.
  2. Realizuj! Nemaj veci len vo svojej hlave, ale pusti sa do akcie. Prekonaj svoj strach – ten ťa limituje. S výzvami, ktoré ti prídu do cesty sa “hraj”, neber ich ako tragédiu, vďaka nim rastieš. Nedaj sa odradiť: všetko čo príde je skúška, či chceš skutočne svoj sen urobiť reálnym. Väčšina ľudí totiž svoje sny nerealizuje, pretože v nich môže ísť o veľké peniaze. Ale ak veríš tomu, čo chceš…. TO DÁŠ!
  3. Na svojej ceste za úspechom je dôležitá aj podpora. Či už partnera, alebo najbližších. Sú to tvoje hnacie motory, aj v čase najťažších výziev. Nemaj strach poprosiť o pomoc. Nie si sám!

Osobne nepoznám väčšieho Majstra Nehnuteľností, ako Vincenta Wonga. Tento človek, dokázal vybudovať z ničoho – niečo.

A teraz http://bit.ly/ZBOHATNIsVINCENTOMtá dobrá správa: Už túto nedeľu môžete aj vy zažiť ochutnávku svetového know-how v súvislosti s investíciami do nehnuteľností! 
Možno ste na tom ako Ľudmila vo svojich začiatkoch. Hľadáte spôsoby, ako si prilepšiť a získať finančnú nezávislosť, no neviete, kde začať.

Stačí, aby ste nastúpili na cestu svojich snov. Aby ste začali využívať predkladané príležitosti, ktoré vám môžu zaklopať na dvere. A ak žiadna nechodí, jednoducho si ju vytvoriť. A tá cesta vášho úspechu, sa vám začne postupne odkrývať.

Ak ste pripravení na zmenu, ak chcete prísť zdarma k svetovému know-how, ak vás téma nehnuteľností oslovuje… Využijete možnosť, ktorá vám práve zaklopala na dvere? Aká bude vaša priorita na tento víkend? Žeby to bolo online stretnutie s človekom, ktorý dokázal vybudovať svoje vlastné impérium bez počiatočného kapitálu – Vincentom Wongom? 

Rezervujte si svoje miesto na živom vysielaní a využite všetko to, čo vám táto výnimočná nedeľa ponúkne TU:

Najlepší rok môjho života

Z kuriérky v Nórsku a slobodnej mamičky – úspešná podnikateľka! Moje 3 tipy, ako som sa dostala z dna, až k vrcholu!

V nasledujúcich riadkoch sa s vami podelím o svoje 3 tipy, vďaka ktorým som sa odrazila od dna. Vďaka ktorým, som dokázala prekonať aj tie najťažšie prekážky… a dnes, žijem nádherný život. Nebolo to však vždy tak…

DETSTVO MI POZNAČIL ROZVOD RODIČOV

Moje detstvo nebolo ničím výnimočné. Prežila som ho, ako väčšina detí v 90-tych rokoch. Vonku, pred panelákom, hraním céčok, guličiek, strieľaním z praku, či skákaním gumy. Prvá životná facka, však nenechala na seba dlho čakať. Prišla vtedy – keď sa mi rozviedli rodičia. Dovtedy som totiž žila v predstave, že naša rodina – je dokonalá. Že zvládneme všetko. Nestalo sa… Bol to obrovský úder do srdca dieťaťa, z ktorého som sa dlho nevedela dostať…

PÁD NA DNO: TAKMER NA ULICI A V DLHOCH!

Po strednej škole, som odišla žiť do zahraničia. Bolo to tvrdé: 6 rokov v Taliansku a 5 v Nórsku. Prácu som hľadala všade. Nakoniec som skončila v relatívne fajn práci, ako kuriérka. Rozvážala som balíky v Osle. Tam som spoznala aj môjho manžela, ktorý bol slovák žijúci v zahraničí a pracoval, ako vodič autobusu. S pánom autobusárom sme sa o 2 roky vzali. Nosila som už pod srdcom nášho prvého synčeka, ktorý sa nám konečne zadaril, po dvoch neúspešných tehotenstvách. Neskôr sa narodil aj druhý syn. Myslela som si, že to bude rozprávkové manželstvo, pretože sme si neskutočne rozumeli… čo však z toho, keď som časom začala zisťovať, že to bolo „rozprávkové“ – naozaj doslova. Prišli klamstvá, nevera, problémy s alkoholom a postupne kopec, kopec dlhov. Prvýkrát v živote som mala dočinenia s manipulátorom a alkoholikom. V čase, keď mal starší syn 3 a pol roka a mladší len 2 mesiace, sme kvôli dlžobám prišli o dom a nemali sme kde bývať. Bola som psychicky úplne na dne a nevidela som žiadne východisko, pretože povedzme si pravdu, čo dokáže žena urobiť z príjmu rodičovského príspevku, ktorý bol 203 eur mesačne? Asi veľa nie. Ľutovala som sa, do akej situácie som sa dostala „vinou môjho manžela a pomaly aj vinou celého okolitého sveta.”

HĽADANIE SVETLA NA KONCI TUNELA – MOJE ZNOVUZRODENIE

Jedného dňa, keď som už nevedela kam z konopy, som si povedala: „Takto to predsa nemôže ísť ďalej, musím niečo vymyslieť.“ Začala som hľadať východisko. Práca z domu? Áno, to bola možnosť, ako nájsť ďalší príjem a môcť riešiť podnájom, kde by som mohla začať odznovu. Nakoniec som sa cez sociálne siete dostala k mojej terajšej práci v sieťovom marketingu. A to cez jednu skvelú osôbku, teraz už moju líderku a kamarátku, ktorá mi ukázala, že existujú aj iné možnosti, ako sa postaviť na nohy. Toto bolo v decembri 2015. Bol to obrovský medzník v mojom živote.

MOJE UVEDOMENIE PRE ŽIVOTNÝ REŠTART

Najpodstatnejšia vec, ktorú som v prvom rade musela pochopiť ja sama bola: „Nie môj manžel a ani okolitý svet nie je na vine, že sa nachádzam v ťažkej životnej situácii… JA SAMA som si na vine. Ja sama som urobila rozhodnutia, ktoré ma dostali tam kde som, ja sama som sa nechala ovplyvniť iným človekom až tak, že mi to zničilo život. Nikto iný, LEN JA som si na vine. A len JA SAMA to dokážem zmeniť. Nikto iný LEN JA.“ Toto bolo pre mňa obrovské uvedomenie a práve tu sa začala moja cesta za lepším životom. Po pár mesiacoch sa mi naozaj podarilo presťahovať do podnájmu, avšak aj s mojím manželom, ktorý medzičasom ukončil protialkoholické liečenie a vyzeralo to, že pochopil určité veci. Pokračovala som v mojej práci, pomaličky bolo vidieť prvé výsledky môjho úsilia. Kto chce však uspieť v sieťovom marketingu, mal by hlavne pracovať aj na sebe, na svojom osobnostnom rozvoji, zvyšovať hodnotu svojej hlavy. To k tomu proste patrí. Nemala som predtým žiadne skúsenosti v tejto oblasti, až raz…

CESTA K OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU – A ROZVOD!

Asi to bol osud, no na facebooku mi začali vybiehať videá od Andyho Winsona. Začala som mať pocit, že mi niekto rozumie. Jeho slová mi dávali zmysel… prvé dotyky s mojou životnou transformáciou prichádzali postupne. Po tréningu Tajomstvo Mysle Bohatých prišiel ZLOM. (Aj na ten som si dokonca musela požičať peniaze). Asi dva týždne po tomto tréningu som sa konečne odhodlala zbaviť sa záťaže, ktorá ma ťahala dole a nedovolila mi ísť vpred. Už asi na piaty pokus som sa konečne rozviedla a začal sa pre mňa nový život. Nebolo to jednoduché ostať sama s dvoma malými deťmi, ale absolvovala som ďalšie a ďalšie Andyho tréningy a môj život začal naberať ten správny smer. Zrazu mi do života začali chodiť iní ľudia, začalo sa mi dariť, začala som sa cítiť úplne inak, slobodne, úžasne, stále dobre a pozitívne naladená. Začalo sa mi oveľa viac dariť aj v práci, aj vo vzťahoch v rodine, s deťmi, začala som chápať súvislosti, ktoré mi predtým nič nehovorili. Zlepšila sa moja komunikácia, zvýšilo sebavedomie a tiež sa zlepšovala moja finančná situácia. Zmenila som životný štýl a kilá, ktoré som nabrala v tých najväčších stresoch sa začali pomaly strácať. Schudla som 17 kíl. Opäť som začala žiť, ba čo žiť, začala som žiť život po akom som celý život túžila, ale nikdy som si to nevedela ani predstaviť, že práve ja to môžem dokázať.

ÚPLNÝ ŽIVOTNÝ DOKLIK!!!

Ten prišiel na tréningu Najlepší Rok Môjho života. Teraz už presne viem kde sú moje nedostatky a v akej oblasti potrebujem najviac popracovať, aby som stále napredovala. Viem presne, aké sú moje ciele a na čom konkrétne pracujem. A čo je dôležité, snažím sa aj iným ľuďom ukázať, že tá sila zmeniť ich život je v nich a že to môžu dokázať ako som to dokázala ja. Mne Andy a tréning Najlepší Rok Môjho Života, neskutočne pomohol zmeniť  život. Je neuveriteľné, čo si na takomto tréningu človek uvedomí a ak to, čo sa tam naučí naozaj dá aj do praxe, neexistuje aby sa neposunul vpred. Existuje však ešte niečo, čo mi pomáha na dennej báze napredovania. Môj najväčší pomocník na ceste za úspechom a jeden z najlepších nástrojov, ktorý ma sprevádza: Diár Úspechu R.A.D., ktorý som začala používať po tréningu Najlepší Rok Môjho Života. Používam ho už dva roky a ten na rok 2019 mám už tiež doma a neviem sa dočkať januára, aby som ho začala používať, nakoľko má niekoľko ďalších zlepšovákov. Tento diár má podľa mňa neskutočnú moc. Nie je určený primárne na to, aby sme si doň plánovali len naše schôdzky, ale je určený hlavne na to, aby sme malými, každodennými krokmi plánovali a vytvárali svoj život. Pretože úspech v živote nie je o tom, aby sme naraz urobili veľké veci, ale o tom, aby sme si vytvorili tie správne návyky, ktoré budeme opakovať každý deň. A tento diár je na to stvorený a podporuje všetky oblasti nášho života.

ZO SLOBODNEJ MAMIČKY – UZNÁVANÁ PODNIKATEĽKA!

Toto je cesta slobodnej mamičky, ktorá to nevzdala, keď sa život javil najhoršie, vzala príležitosť do vlastných rúk a systematicky pracuje na tom aby si vytvorila život po akom vždy túžila.

3 tipy od Zuzky Bellovej, ako sa dostať z dna

  • Uvedomte si, že to, kde sa teraz nachádzate, je len Vaša zodpovednosť a len Vy to môžete zmeniť.
  • Verte si, že to dokážete zmeniť.
  • Nikdy sa nevzdávajte, pracujte na sebe a vyhľadávajte ľudí, ktorí to dokázali a učte sa od nich ako na to.