Koučing

Moderná vysokoúčinná metóda pre naštartovanie životnej premeny a objavenie stratenej energie a vnútornej sily

Pomocou koučingu je možné opäť nájsť stratenú rovnováhu!

Silnejúci tlak súčasnej doby, eskalujúca situácia a mimoriadne vládne opatrenia dnes mnohých vedú do zajatia emócií, k frustrácii, straty dôvery v samých seba a schopnosti zvládať všetko, čo sa od nás vyžaduje.

Obmedzenie pohybu, práca z domu či zatvorenie škôl sú pre nás skúškou psychiky, medziľudských vzťahov a finančného zabezpečenia domácnosti či fungovania biznisu.

Momentálna situácia v nás vyvoláva rôzne obavy, úzkosť či stratu motivácie a je v poriadku požiadať niekoho o radu či profesionálnu pomoc. Spoliehať sa na, že to za nás vyrieši niekto iný – štát, politici, zamestnávateľ… nie je na mieste.

V každom z nás sa ukrýva nekonečná sila a zdroje, ktoré stačí aktivovať. Takto vyzbrojený potom možno nájsť riešenia akokoľvek náročnej situácie.

Čo je koučing?

Koučing je moderná vysokoúčinná metóda, pomocou ktorej dokážete identifikovať stereotypy vo vašom myslení a správaní a teda aj prekážky, ktoré vám doteraz bránili v rozvoji! Vďaka jednoduchým, praktickým a osvedčeným technikám sa naučíte využívať vlastné zdroje a skúsenosti k tomu, aby ste naštartovali svoju životnú premenu a život, po ktorom túžite!

Kto je kouč?

Kouč nie je šaman, lekár alebo psychológ. Je to vyškolený certifikovaný odborník využívajúci poznatky z neurovedy, ktorý bude vašim osobným sprievodcom. Pomocou správnych otázok vás prijme k objaveniu vlastného potenciálu a nájdeniu odpovedí na otázky, ktoré ste si možno doteraz nevedeli zodpovedať.

V čom vám koučing dokáže pomôcť?

Či už túžite po osobnom rozvoji, zdokonalení, vyššej efektivite, produktivite, vykľučkovať z náročnej situácie či jednoducho vyvážiť jednotlivé aspekty svojho života a dosiahnuť tzv. life-work balance, pomocou koučingu a kouča dokážete:

Porozumieť sebe

Dovedie vás k porozumeniu samého seba a pochopeniu, prečo sa v daných situáciách správate tak ako sa správate.

Čeliť prekážkam

Pomôže vám zvládať náročné situácie a prehry a prevziať plnú kontrolu nad vašim životom.

Dosahovať žiaduce výsledky

S menším úsilím dokážete viac. Vyzbrojíte sa arzenálom sebadôvery, odhodlania a vnútornej sily, ktorá vám umožní dosahovať to, čo sa zdalo doteraz nemožné.

Prekonať svoje limity

Odhalí vám vaše obavy, strachy a najtemnejšie stránky a vďaka tomu objavíte vnútornú silu začať žiť šťastný a zmysluplný život.

Robiť rýchle rozhodnutia

Rozvinie vašu individualitu, a tým aj schopnosť sa rozvážne a zmysluplne rozhodovať.

Naštartovať nový život

Získate nový pohľad na situácie, objavíte nové možnosti voľby a vás život sa bude zdať zrazu oveľa krajší a jednoduchší.

Naši profesionálni kouči

Andy Winson

Certifikovaný ITA tréner Classic Code a New Code NLP

Medzinárodne uznávaný transformačný líder v oblasti osobnostného rozvoja a stratégií dosahovania výnimočných výsledkov. Počas 26 rokov svojho pôsobenia pomohol viac ako 600 000 klientom cez osobné konzultácie, semináre, online kurzy, vysielania, publikácie či prednášanie na pôdach významných konferencií.

Je priekopníkom neurolingvistického programovania na Slovensku a jediný licencovaný tréner s oprávnením výučby NLP New Code.

Roman Ragala

NLP Master kouč

Kouč, lektor a korporátny tréner, ktorého vášňou je robiť to, čo miluje.

Viac, ako 10 rokov manažérskych skúseností od medzinárodných korporátov až po rodinné firmy. Viac, ako 3 roky koučovania manažmentu firiem, koučovania a terapeutickej činnosti v súkromnej sfére. Viac, ako 2 roky skúseností s „extrémnymi a transformačnými teambuilding-ami a eventami“. Je tiež spoluautorom a lektorom niektorých profesionálnych tréningov v Akadémii Andyho Winsona.

Jeho vášňou je neustály rozvoj a štúdium najnovších metód a trendov, ktoré získava nielen doma na akademickej pôde vysokých škôl, ale aj v zahraničí u popredných osobností v rôznych smeroch psychológie. Okrem neuro-lingvistického programovania, systemickej a naratívnej terapii sa venuje aj transpersonálnej psychológii a hypnóze.

Ing. Agáta Kleinová, PCC (ICF)

Medzinárodne certifkovaná koučka ICF

Medzinárodne certifkovaná koučka ICF. 20 ročné skúsenosti v práci s jednotlivcami a firmami v oblasti komunikácie, marketingu a predaja. Od roku 2015 aktívne koučovanie a vzdelávanie manažérov, špecialistov a zamestnancov.

Špecialistka na shadowing, podávanie a prijímanie konštruktívnej spätnej väzby vo firemnom prostredí.

1. krok

Vykročte

Každá príležitosť na zlepšenie zdravia, šťastia vzťahov či financií začína prvým krokom. Čím skôr tak urobíte, tým skôr zažijete vysnený úspech.

2. krok

Zažite bod zlomu

Už jedno sedenie s koučom vo vás naštartuje proces osobnej premeny, vďaka čomu sa už nikdy nebudete chcieť vrátiť do starých koľají.

3. krok

Vystúpte na vrchol

Je možné, že vaša cesta bude strmá, kľukatá alebo hrboľatá, no vždy bude po vašom boku kouč, ktorý vám nedovolí vybočiť z dráhy.

ZAŽITE 15 MINÚT KOUČINGU ZDARMA!

Veľké životné rozhodnutia sa nerobia ľahko, preto je tu skvelá príležitosť si koučing najskôr vyskúšať, a to úplne zdarma!
Shopping Basket