Ako k sebe pritiahnuť tých pravých ľudí a vytvoriť skvelý tím

3 tipy, vďaka ktorým sa stanete magnetom na správnych ľudí

Kde nájdem tých zodpovedných, ambicióznych a motivovaných ľudí do svojho tímu?

Túto otázku si v dnešnej dobe kladie obrovské množstvo lídrov, manažérov, riaditeľov či majiteľov firiem. Vôbec nezáleží na tom, či pôsobia v korporátnom biznise alebo sieťovom marketingu. 

Po kvalitných a zodpovedných spolupracovníkoch akoby sa zľahla zem. 

Z každej strany počúvate tvrdenia typu: Tí, čo niečo vedia sú stabilne zamestnaní u konkurencie, alebo odchádzajú za lepšími platmi do zahraničia.

Ale je tomu skutočne tak?

Rozhodne nie! Šikovných a odhodlaných ľudí stretnete na každom kroku. Teda pokiaľ ich dokážete rozpoznať, zaujať a naplniť ich predstavy o kvalitnej spolupráci.

Túto zručnosť by mal dnes ovládať každý úspešný líder novej generácie. Pretože novodobé nástroje, spôsoby a stratégie oslovovania ľudí sú celkom iné, ako tomu bolo pred 5 či 10 rokmi.

Rozhodne by ste mali brať do úvahy 3 kľúčové piliere, vďaka ktorým sa stanete doslova magnetom na správnych ľudí

1. Rozvíjajte svoju osobnosť

Zamysleli ste sa niekedy nad tým čo vyžarujete? Ako pôsobíte na druhých? Ako vás ľudia vnímajú? Ako sa cítia vo vašej prítomnosti?

Úspešný líder je pre druhých autoritou. Vie pevne stanoviť hranice a dodržiavať potrebné pravidlá, no zároveň dokáže flexibilne reagovať a prispôsobovať sa situácii.

Autoritu si určite nezískate tým, že svojim ľuďom začnete hroziť odobratím bonusov, keď nesplnia plán. 

Choďte príkladom, ak chcete od svojho tímu 100%-tné výsledky, vy musíte ísť na 120%. Líder je vždy o krok vpred pred ostatnými. Spravodlivosť, rešpekt a pochopenie sú vlastnosti, ktoré vaši spolupracovníci rozhodne ocenia. 

Ak vaša aktivita inšpiruje druhých, aby snívali viac, učili sa viac a robili viac, ste skutočným lídrom.

2. Zdieľajte rovnaké hodnoty

Veľa ľudí vôbec nepozná svoje vlastné hodnoty, nie ešte aby poznali hodnoty vašej spoločnosti.

Začnite sa zaujímať o to, čo považujú vaši spolupracovníci za dôležité. Ak prepojíte hodnoty ľudí s hodnotami firmy, máte vyhraté. Váš tím bude oveľa viac motivovaný pracovať a podávať výkon.

Hodnoty firmy v dnešných časoch už zďaleka nestačí ľuďom len nadiktovať či poslať mailom. Treba ich vedieť predať tak, aby sa s nimi kolegovia stotožnili, aby nimi žili.

A nielen tie firemné. Nastavte si tiež hodnoty svojho tímu. Zvedomte si, čo je pre vás dôležité ako pre skupinu, tak aj pre jednotlivcov. Nič nescelí váš tím tak, ako správne nastavené a uchopené hodnoty. Sú totižto hnacím motorom, ktorý vás poženie raketovou rýchlosťou k napĺňaniu plánov a cieľov.

V živote dosiahnete úspech a šťastie, ak pomôžete druhým ľuďom, aby dostali, čo chcú oni.
súdržný tím, spolupráca, dosiahnutý cieľ

3. Zaangažujte svojich ľudí do deja

Dajte svojim ľuďom pocítiť, že vám záleží na ich názore. Zapojte ich do tvorenia vízie, plánov či iných procesov. Pýtajte sa na ich stanovisko. 

Nenechajte kolegov na poradách sucho počúvať prezentácie a kresliť si do poznámkového bloku. 

Pohľady a úsudky vašich kolegov sa môžu stať skvelým zdrojom informácii pre vás aj celé vedenie firmy. Navyše im dáte pocítiť, že sú pre spoločnosť dôležitý, aj keď zastávajú nižšie pozície. A to ich motivuje k vyšším výkonom. 

Nesnažte sa všetko robiť sám, dôverujte svojim ľuďom aj v prípade, že úlohu nesplnia tak perfektne ako vy. Ukážte im, ako sa dokážu zlepšovať. 

Byť lídrom novej generácie znamená vychovávať ďalších lídrov, nie následovníkov.

Pamätajte, už dávno neplatí, že na vedenie ľudí musíte mať vrodený talent a lídrovské schopnosti. Úspešným lídrom sa človek nerodí, ale stáva. Potrebné schopnosti a danosti dokážete rozvinúť napríklad na transformačnom tréningu Líder Novej Generácie, ktorý pripravujeme už tento október. 

Nezáleží na tom, či pracujete v riadiacej pozícii, alebo vediete športový či iný tím, neustále sa rozvíjajte a zvyšujte svoje štandardy. Tým si správnych ľudí nielen pritiahnete, ale ich aj udržíte na dlhú dobu. Nebudú mať potrebu odchádzať a hľadať nové možnosti u konkurencie. 

Prihlásiť sa k odberu novinek

© 2021 Akadémia Andyho Winsona, so sídlom Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, IČO: 50540335, email: akademia@andywinson.com, tel: +421 908 777 808
Všeobecné obchodné podmienky | Zásady spracúvania osobných údajov | Formulár na odstúpenie od zmluvy