Peniaze sú energia. To, ako sa k nim budete správať a aký k nim zaujímate postoj, odzrkadľuje stav vášho účtu a peňaženky. Ak s nimi neviete hospodáriť, beriete si jednu pôžičku od druhej a žijete od výplaty k výplate, nečudujte sa, že ten „odraz v zrkadle“ vyzerá tak, ako vyzerá. Všetko sa ale dá zmeniť. Správnymi presvedčeniami a novými návykmi. A s nimi príde aj úspech.