Firmy

Teambuilding od Akadémie Andyho Winsona

 • Ocitol sa Váš tím na „bode mrazu”?
 • Chýba mu potrebný hnací motor a motivácia na dosahovanie žiadaných výsledkov?
 • Sú súčasťou Vášho tímu silní jednotlivci, no spoločne netvoria silný tím?
 • Panuje medzi zamestnancami negatívna atmosféra a je potrebné prelomiť ľady a utužiť medzi nimi vzťahy?
 • Potrebujete, aby tím rástol spoločne a zároveň sa rozvíjali aj jednotlivci?
 • Máte skvelých manažérov, no slabých lídrov?
 • Chcete dopriať svojim zamestnancom neopakovateľný spoločný zážitok, ktorý nebude len príjemnou spomienkou, ale obrovskou skúsenosťou, ktorá podporí ich dravosť a kreativitu?

ZABUDNITE NA PREŽITÉ TEAMBUILDINGY A SPÔSOBY MOTIVÁCIE!

ZAŽITE TRANSFORMAČNÝ TEAMBUILDING OD AKADÉMIE ANDYHO WINSONA!

Neformálne akcie s atraktívnym programom sú pre zamestnancov nepopierateľne vítanou odmenou. Takéto rekreačné podujatia väčšinou ponúkajú niekoľko hodín zábavy, odkiaľ si s najväčšou pravdepodobnosťou odnesú bezprostredné nadšenie a niekoľko zážitkov s veľmi malou aplikáciou v reálnom a pracovnom živote.

Základom dosiahnutia trvalej zmeny a vnútroskupinovej motivácie je, aby prostredníctvom teambuildingových aktivít vaši zamestnanci ako aj manažéri nadobudli praktické poznatky a zručnosti vedúce k zvýšenej produktivite, efektivite a konštruktívnej spolupráci. Odomkli naplno svoj potenciál, prekonali obavy a strachy a v neposlednom rade si pritom užili množstvo zábavy.

Teambuildingy AAW sú cielene zamerané na výsledky, progres a budovanie stability. Sú to jedinečné tréningy osobnostného rozvoja, pri ktorých tuhne krv v žilách, jednotlivci a tímy sú v simulovaných podmienkach nútení siahnuť často na úplné dno svojich možností a prekonávať tak svoje limity.
Na mieru potrebám vašej firmy náš tím špecializovaných trénerov a koučov pre vás pripraví nezabudnuteľný teambuilding zameraný na:

 • výkonnostnú motiváciu;
 • efektívnu komunikáciu;
 • verejné vystupovanie;
 • psychológiu predaja;
 • naštartovanie obchodného potenciálu;
 • sebarozvoj leadrov;
 • efektívne vedenie a riadenie tímu;
 • strategický rozvoj;
 • tematické workshopy.

Súčasťou teambuildingu AAW sú silno motivačné a transformačné aktivity ako:

 • FIREWALKING
 • GLASSWALKING

Čo nadobudnú jednotlivci absolvovaním teambuildingu AAW?

 • absolútnu vnútornú silu zvládať akékoľvek prekážky, a tým aj tie najnáročnejšie úlohy;
 • ochotu spolupracovať;
 • individuálnu motiváciu;
 • pozitívne naladenie;
 • leaderské zručnosti;
 • chuť na sebe osobnostne i profesionálne pracovať;
 • nové hodnoty a presvedčenia vedúce k efektivite;
 • produktívne nastavenú myseľ;
 • fantastický zážitok.

Čo získate vy?

Relevantné informácie a postrehy o svojom tíme a jednotlivcoch, ktoré možno okamžite aplikovať na:

 • efektívne delegovanie úloh;
 • vylepšenie systému;
 • nastavenie správnej komunikácie;
 • zosúladenie cieľov jednotlivcov s cieľmi firmy;
 • zvýšenie profitu;
 • definovanie motivácie;
 • rozvoj vzťahov a budovanie lojality.

Mám záujem o teambuilding AAW

KOUČING

USPEŠNÝ V PRÁCI, NO NEUSPEŠNÝ V ŽIVOTE?

ÚSPEŠNÝ V ŽIVOTE, ALE NEÚSPEŠNÝ V PRÁCI?

ÚSPECH NEDOHĽADNE V OBOCH OBLASTIACH?

Silnejúci tlak súčasnej doby na výkony, úspech a dokonalosť mnohých vedie do zajatia emócií, k frustrácii, straty dôvery v samých seba a schopnosti efektívne napĺňať svoje zámery a ciele. Keďže čítate tieto riadky, pravdepodobne ste sa ocitli v jednej z vyššie spomenutých skupín ľudí.

A je to prirodzené. Očakáva sa od nás flexibilita, komplexnosť a sebadôvera. Schopnosť rýchlo sa rozhodovať a pružne reagovať. A to nás doteraz nik neučil. V škole, doma ani v práci.

POTEŠÍM VÁS! VĎAKA KOUČINGU JE DNES MOŽNÉ SA TO NAUČIŤ!

PRESTAŇTE BYŤ REZISTENTNÝ VOČI ZMENÁM A TOČIŤ SA V KRUHU! ZABUDNITE NA POCIT ZLYHANIA A DAJTE ZBOHOM ŽIVOTNEJ CESTE POKUS/OMYL!

Koučing je moderná vysokoúčinná metóda, pomocou ktorej dokážete identifikovať stereotypy vo vašom myslení a správaní a teda aj prekážky, ktoré vám doteraz bránili v rozvoji! Vďaka jednoduchým, praktickým a osvedčeným technikám sa naučíte využívať vlastné zdroje a skúsenosti k tomu, aby ste naštartovali svoju životnú premenu!

V ČOM VÁM KOUČ POMÔŽE?

Či už túžite po osobnom rozvoji, zdokonalení, vyššej efektivite, produktivite alebo chcete dosahovať viac s menším úsilím či jednoducho vyvážiť jednotlivé aspekty svojho života a dosiahnuť tzv. life-work balance, kouč vás na vašu cestu navedie a bude vašim osobným sprievodcom.

Nezáleží pritom, či vaša cesta bude strmá, kľukatá alebo hrboľatá, bude vždy po vašom boku. Aj keď na vrchol už budete musieť vyjsť sami, avšak s arzenálom sebadôvery, odhodlania a vnútornej sily.

Kouč nie je šaman, lekár alebo psychológ. Je to vyškolený certifikovaný odborník využívajúci poznatky z neurovedy, ktorý:

 • vás dovedie k porozumeniu samého seba a pochopeniu, prečo sa v daných situáciách správate tak ako sa správate.
 • vo vás naštartuje životnú premenu.
 • vám odhalí vaše obavy, strachy a najtemnejšie stránky, no vďaka tomu objavíte vnútornú silu začať žiť šťastný a zmysluplný život.
 • rozvinie vašu individualitu, a tým aj schopnosť sa rozvážne a zmysluplne rozhodovať.
 • vám pomôže zvládať náročné situácie a prehry a prevziať plnú kontrolu nad vašim životom.
 • vás nasmeruje ku krajšej budúcnosti.

ZAŽITE 15 MINÚT KOUČINGU ZDARMA!

Veľké životné rozhodnutia sa nerobia ľahko, preto je tu skvelá príležitosť si koučing najskôr vyskúšať, a to úplne zdarma!

Náš profesionálny kouč Roman Ragala:

Kouč , lektor a korporátny tréner, ktorého vášňou je robiť to, čo miluje.
Viac, ako 10 rokov manažérskych skúseností od medzinárodných korporátov až po rodinné firmy. Viac, ako 3 roky koučovania manažmentu firiem, koučovania a terapeutickej činnosti v súkromnej sfére. Viac, ako 2 roky skúseností s „extrémnymi a transformačnými teambuilding-ami a eventami“. Je tiež spoluautorom a lektorom niektorých profesionálnych tréningov v akadémii Andyho Winsona.

Jeho vášňou je neustály rozvoj a štúdium najnovších metód a trendov, ktoré získava nielen doma na akademickej pôde vysokých škôl, ale aj v zahraničí u popredných osobností v rôznych smeroch psychológie. Okrem neuro-lingvistického programovania, systemickej a naratívnej terapii sa venuje aj transpersonálnej psychológii a hypnóze.