Každý z nás reaguje na vonkajšie okolnosti inak. Zároveň nekomunikujeme všetci rovnako. Práve preto sa líši aj naše vnútorné prežívanie.

Vedeli ste, že existujú viaceré komunikačné typy?Ak ich spoznáte, viete sa prispôsobiť „jazyku vášho klienta“…. a tak zákonite dosahovať aj lepšie predajné výsledky.

Kým niekto vníma svoj život cez obrazy, iný si všíma zvuky a ďalšiemu sú bližšie pocity. Tejto témy som sa dotkol  práve v tomto blogu.

Dnes si popíšeme detailnejšie typické rysy vizuálneho typu človeka a auditívneho (sluchového). V ďalšej časti to bude kinestetický typ (pocitový) a ako bonus NAVYŠE vám predstavím ešte jeden typ: digitálny.

Pre vaše ľahšie zapamätanie som ich nazval: drakom, mudrcom, pohoďákom a inžinierom. Veľmi detailne o nich hovorím aj na živom tréningu Majster Predaja či v novom on line tréningu zameranom na Majstrovstvo predaja.

Ak pochopíte bližšie ich charakteristiky, otvoria sa vám brány k porozumeniu ostatných ľudí. Začnete inak vnímať ich spôsob reči. Budete vedieť odhadnúť reakcie človeka ešte skôr, ako niečo povie alebo urobí.

Ľahšie mu porozumiete. Naladíte sa na neho. Vytvoríte vzájomný súlad. Naučíte sa hovoriť “jeho jazykom”.

Tieto popísané charakteristiky však neberte ako dogmu. Naše správanie sa totiž často mení od kontextu. Avšak, čo je dôležité, naša počiatočná charakteristika a hlboká identita je s nami celý život. A tkvie práve v jednej zo štyroch kategórií o ktorých som sa už náznakom zmienil. 🙂

Platí, že vždy je nám najbližšia len jedna zo štyroch charakteristík o ktoré sa s vami podelím. A práve tá usmerňuje naše chovanie a hlavne spôsob vnímania a reči.

Chcete vedieť či ste drak? Mudrc? Pohoďák? Či inžinier? Tak pokračujte v čítaní. 🙂


Drak


drak

Takmer 70% Európanov sa radí práve to tejto kategórie. Pravdepodobne ste zvedaví, aké sú charakteristické črty draka. Nech sa páči:

Ide zväčša o dynamických ľudí. Neobsedia. Stále musia niečo robiť. Živo gestikulujú a rýchlo sa pohybujú.

Často rozprávajú rýchlo a hlasnejšie. Podvedome používajú slová, ktoré súvisia s ich vnútornými obrazmi. Príklad: “Moja budúcnosť bude ružová, nie čierna.”

Obľubujú vizuálne prezentácie. Radi ilustrujú svoje projekty v práci pomocou nákresov či obrázkov.

Používajú slová ako predstav si, vyskúšaj toto, pozri sa na toto.

Vedia ich celkom vytočiť pomalšie typy ľudí. Pri rozhovoroch neradi počúvajú, zvyknú skákať do reči. Radi dopĺňajú vaše slová ešte skôr ako ich vyslovíte.

Prečo? Pretože prevažne premýšľajú v obrazoch a práve preto sa snažia rýchlo opísať čo v mysli vidia.

Častokrát sedia alebo stoja vzpriamene. Potrebujú mať akýsi nadhľad. Keď nad niečím premýšľajú, ich oči sa hýbu skôr vo vrchnej časti zorného poľa. Akoby sa pozerali na plafón.

Ich dýchanie je skôr plytké. Na podvedomej úrovni používajú slová, ktoré súvisia s ich vnútornými obrazmi, napr. povedia: Vidím to jasne. Je to žiarivý príklad toho, že sa to dá dokázať. Jednoducho radi využívajú slová, ktoré súvisia so zrakom.

Ak majú rifle, tričko a napríklad hodinky alebo kabelku, dávajú pozor na to, aby boli zladení.

Keď si zariaďujú nový byt či dom, vedia si v mysli predstaviť, ako by mohol vyzerať. Vykresľujú si v hlave obrazy. Vidia ho už predtým ako je hotový. Kde bude posteľ, skriňa a podobne. Často majú fotografickú pamäť.

Takýto typ človeka si všíma detaily. Dáva na vonkajšie podnety. Sleduje krásu vecí.


Mudrc


mudrc

Všímajú a spracovávajú informácie prevažne vo zvukoch. Sú to často hĺbaví ľudia. Prežívajú intenzívne svoj vnútorný svet. Ponárajú sa do vnútorných dialógov.

Príklad: Keď sú v miestnosti, hneď zaznamenajú zvuky, ktoré v nej počujú. Zatiaľ čo drak si všíma prevažne obrazy, farby, popisy konkrétnych vecí.

Zachytávajú veci ušami. Pritom iný typ človeka si napríklad také hučanie klimatizácie v miestnosti ani nemusí uvedomiť.

Ľahko sa učia počúvaním. Majú radi hudbu a telefonovanie. Často premýšľajú v postupoch a poradiach.

Nehovoria tak veľa ako draci. Neplytvajú slovami. Radšej sa zamyslia. Keď ale niečo povedia, stojí to za to. 🙂

Jasne artikulujú a starostlivo volia slová. Používajú rytmické gestá a pohyby. V ich slovníku nájdete vyjadrenia ako: ”To znie dobre. Počúvam vás. Všetko klape.”

Sú skvelými predajcami cez telefón. Pri konverzácii s inými ľuďmi si všímajú tonalitu. Reagujú citlivo na tón reči, intonáciu.

Dýchajú hlbšie. Skôr v strednej časti hrudníka.

Ak mudrcovi dáte slovné inštrukcie, vie ich presne zopakovať. Naopak drakovi keď niečo poviete, hodí to hneď za seba. Drakovi totiž veci najlepšie ukázať. (Keďže zmýšľa v obrazoch.)

Títo ľudia radi diskutujú, radi sa rozprávajú s inými ľuďmi. Slová ktoré im vychádzajú z úst si užívajú.

typy

POZOR: existujú ľudia, ktorí majú výborne vycibrené charakteristiky draka i mudrca. Akoby sa prepínali a majú talent sa okamžite prispôsobiť. Vedia prepnúť a hovoriť všetkými jazykmi, ktoré sú typické pre jednotlivé charakteristiky.

Pre zaujímavosť: Práve toto vycibrenie sa dá cielene ovplyvňovať. AVŠAK s najlepším efektom len do 10 roku života. Teda kým sme deti. Aj preto podnecujem svojich dvoch synov, aby mi popisovali veci nielen cez obraz či zvuk, ale aj cez pocity, či fakty.

Uvediem to na príklade: Ideme na prechádzku. Opýtam sa ich: “Počujete ako spievajú vtáky? (podnecujem ich auditívne- sluchové vnímanie vecí.) A pozrite sa na tie stromy, akú krásnu farbu majú tie listy (podnecujem ich vizuálne- obrazové vnímanie.)

 

Nenašli ste sa ani v jednej z týchto dvoch kategórií? Nepripadáte si ani ako drak, ani ako mudrc?

Možno je to práve preto, že spadáte do ďalších dvoch kategórií ľudí. Pohoďáka a Inžiniera. Ste zvedaví, čo je pre nich typické?

 

To sa dozviete čoskoro, už v nasledujúcom blogu. 🙂

 

S úctou k Vašej jedinečnosti

Andy Winson

 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here