O prácu Andyho Winsona sa zaujímajú aj médiá. Prostredníctvom svojich článkov, rozhovorov a reportáží šíria informácie o tom, ako môže človek zmeniť seba, svoj život a ako môže napredovať a osobnostne rásť. 
Prečítajte si niektoré články a pozrite si jeho vystúpenia v televízii.